logo 18

MÁY CHỦ MỚI S22 - VÕ ĐANG
* Thời gian ra mắt: 10:00 ngày 10/05/2024
Rất nhiều các ưu đãi cũng như sự kiện hấp dẫn sẽ diễn ra tại máy chủ mới.
1. Tích Lũy Đăng Nhập
- Rương hỗ trợ cấp độ, tặng ngay ở sự kiện Tích Lũy Đăng Nhập - Ngày 1: cho phép người chơi nhận cấp độ ở giai đoạn đầu.
Ngày 1:  Dưới level 50 thăng cấp lên level 50, trên level 50 thăng cấp lên level 52
Ngày 2: Dưới level 60 thăng cấp lên level 60, trên level 60 thăng cấp lên level 62
* Lưu ý: Khi đã vượt cấp ở các mốc bạn sẽ không nhận được thêm Exp.
2. Quà hỗ trợ người chơi cũ quay lại
Thời gian: 10/05/2024 - 5:00 ngày 20/05/2024 
3. Ưu đãi nạp đơn (Chi tiết)
Thời gian: 10:00 ngày 10/05/2024 - 5:00 17/05/2024
4. Tích lũy chuyển xu
Thời gian: 10:00 ngày 17/05/2024 - 5:00 24/05/2024
Mốc
Phần thưởng
200
02 Huyền tinh 6 
500 Tinh Hoạt Lực cộng thẳng
30 vạn bạc khóa
1000
02 Huyền tinh 7
20 Rương mảnh trang bị đồng hành
1000 Tinh Hoạt Lực cộng thẳng
2500
01 Huyền tinh 8
30 Rương danh vọng - Sơ
15 Chiến Thư Du Long
100 vạn bạc khóa
5000
03 Huyền Tinh 8
40 Rương mảnh trang bị đồng hành - Trung
4000 Tinh Hoạt Lực cộng thẳng
10000
2000 Ngũ Hành Hồn Thạch
25 Rương mảnh trang bị đồng hành - Cao Cấp
40 Rương mảnh trang bị đồng hành - Trung Cấp
02 Thiệp Vàng
20000
03 Huyền Tinh 9
40 Rương mảnh trang bị đồng hành - Cao Cấp
40 Rương điểm danh vọng - Sơ
01 Tần Lăng - Hòa Thị Bích
5. Sự Kiện Pháo Hoa Chiến Thắng (Chi tiết )
6. Đua Top Tài Phú.
Thời gian: Từ 10/05/2024 đến 5:00 ngày 24/05/2024.
7. Ưu đã giảm giá Kỳ Trân Các + Ngũ Hành Hồn Thạch
Thời gian:10/05/2024  đến 5:00 ngày 20/05/2024
8. Ưu đãi đoàn kết (Chi tiết)
- Thời gian: 10/05/2024 - 5:00 ngày 20/05/2024   (10 ngày đầu)
! PHÚC LỢI
● Quà nạp đầu
● Quà đăng nhập - tích lũy đăng nhập
● Gói ưu đãi hằng ngày
● Phần thưởng Online, phần thưởng cấp
● Hỗ trợ người chơi cũ quay lại
---------------------------------
* Bạch Hổ Đường, Tống Kim Rực Lửa
* Tiêu Dao Cốc, Thi Đấu Môn Phái
* Giao Dịch, Cày Cuốc Tự Do
* Chế Vỏ Sò Vàng, Quay Bách Bảo Rương
* 12 Môn Phái
* Săn Boss Cao Thủ, Hải Tặc
* Chế Tạo Trang Bị, Cường Hóa Huyền Tinh
* Hệ Thống Phi Phong Tài Phú