logo 18

PHÁO HOA CHIẾN THẮNG
Thời gian bắt đầu: 05:00 ngày 25/04/2024 và kết thúc sau bảo trì ngày 17/05
Thời gian hết hạn các vật phẩm sự kiện đặc biệt: 5:00 ngày 17/06
Sự kiện áp dụng cho toàn bộ các máy chủ. Tùy từng máy chủ hoặc cụm máy chủ sẽ có phần thưởng/tỷ lệ mở ra vật phẩm phù hợp.
Điều kiện tham gia: Không giới hạn cấp độ.
Mô tả sự kiện: Người chơi tiêu diệt quái vật cấp độ 50 trở lên tại bản đồ dã ngoại sẽ có tỷ lệ rơi vật phẩm nguyên liệu sự kiện gồm: -Xe Tăng, Cờ Đỏ Sao Vàng, Hàng Rào Sắt.
NPC và vật phẩm liên quan:
NPC
Chi tiết
Cổ Phong Hà
Vị trí: Tại các tân thủ thôn
Chức năng: Ghép vật phẩm sự kiện
Vật phẩm
Mô tả
Xe Tăng
Vật phẩm nguyên liệu sự kiện, tiêu diệt quái vật dã ngoại Lv 50 trở lên để nhận
Hàng Rào Sắt
Vật phẩm nguyên liệu sự kiện, tiêu diệt quái vật dã ngoại Lv 50 trở lên để nhận
Sao Vàng May mắn
Mua tại Kỳ Trân Các với giá 20 KNB
Hộp Quà Đại Lễ
Sử dụng nhận được vật phẩm quý, được ghép từ Xe Tăng và Hàng Rào Sắt
Pháo Hoa Chiến Thắng
Sử dụng nhận được nhiều vật phẩm quý hiếm giá trị liên thành. Được ghép từ Hộp Quà Đại Lễ và 01 Cờ Đỏ Sao Vàng
[Đặc Biệt] Hộp Quà Thống Nhất
Sử dụng Pháo Hoa Chiến Thắng có tỷ lệ nhận được.
Búa (Võ Lâm Mật Tịch - Event)
Sử dụng tối đa 2 vật phẩm trong sự kiện, có được thông qua sử dụng Vé vào Dinh Độc Lập hoặc Hộp Quà Thống Nhất
Liềm (Tẩy Tủy Kinh - Event)
Sử dụng tối đa 2 vật phẩm trong sự kiện, có được thông qua sử dụng Vé vào Dinh Độc Lập hoặc Hộp Quà Thống Nhất
* Công Thức:
Hộp Quà Đại Lễ
01 Xe Tăng + 01 Hàng Rào Sắt + 02 Vạn Bạc Khóa
Pháo Hoa Chiến Thắng
01 Hộp Quà Đại Lễ + 01 Cờ Đỏ Sao Vàng 
* Phần thưởng:
- Khi sử dụng Hộp Quà Đại Lễ sẽ nhận người chơi có thể nhận ngẫu nhiên một trong những phần thưởng dưới đây.
- Giới hạn sử dụng/1 nhân vật trong sự kiện: 300
Vật phẩm
Chi tiết
KNB khóa(20,30,50)
 
2, 4, 6 NHHT
Khóa
Ma Đao Thạch 6
Khóa
Hộ Giáp Phiến 6
Khóa
Ngũ Hành Thạch 6
Khóa
Tần Lăng Dạ Minh Châu
Khóa
Thiệp Lụa
Khóa
Tu Luyện Đơn
Khóa
Huyền Tinh
4-5-6-7 (Khóa)
Sách Exp Đồng Hành
Khóa
Bí Cảnh
Khóa
Rương mảnh trang bị đồng hành
Khóa
Tiền Du Long
Khóa
Exp
150000
- Khi sử dụng Hộp Quà Thống Nhất , người chơi có thể nhận được 150.000 Exp + 01 Vô Song Lệnh và được thêm một trong những vật phẩm sau:
Vật phẩm
Chỉ tiết
KNB khóa(30,50,100)
 
Bạc
Khóa
Bạc
Không khóa
NHHT
vĩnh viễn,Không khóa
Ma Đao Thạch 7,8,9
vĩnh viễn,Không khóa
Hộ Giáp Phiến 7,8,9
vĩnh viễn,Không khóa
Ngũ Hành Thạch 7,8,9
vĩnh viễn,Không khóa
Tần Lăng Dạ Minh Châu
vĩnh viễn,Không khóa
Tu Luyện Đơn
vĩnh viễn,Không khóa
Bản Đồ Bí Cảnh
vĩnh viễn,Không khóa
Mật Tịch Đơn
vĩnh viễn,Không khóa
Huyền Tinh Cao Cấp: 5,6,7,8,9
vĩnh viễn,Không khóa
Sách Exp Đồng Hành
vĩnh viễn,Không khóa
Bạch Ngân Tinh Hoa
vĩnh viễn,Không khóa
Bạch Kim Tinh Hoa
vĩnh viễn,Không khóa
Thiệp Lụa
vĩnh viễn,Không khóa
Thiệp Bạc (sử dụng có thể sở hữu đồng hành kỹ năng 2-4)
vĩnh viễn,Không khóa
Thiệp Vàng (sử dụng có thể sở hữu đồng hành kỹ năng 3-5)
vĩnh viễn,Không khóa
Thiệp Bạch Kim
vĩnh viễn,Không khóa
Sách Kỹ Năng Đồng Hành (Sơ Cấp)
vĩnh viễn,Không khóa
Sách Kỹ Năng Đồng Hành (Cao Cấp)
vĩnh viễn,Không khóa
Mật Tịch Đồng Hành (Sơ Cấp)
vĩnh viễn,Không khóa
Rương trang bị đồng hành - Sơ cấp
vĩnh viễn,Không khóa
Bùa may mắn đồng hành (Cấp 1->5)
vĩnh viễn,Không khóa
Bùa may mắn đồng hành [Đặc Biệt] (Cấp 1->5)
vĩnh viễn,Không khóa
Đồng Hành Tẩy Tủy Kinh
vĩnh viễn,Không khóa
Lễ Bao Thú Cưỡi sự kiện (7-15-30 ngày, vĩnh viễn)
Không khóa
Búa (Võ Lâm Mật Tịch - Event)
Không khóa
Liềm (Tẩy Tủy Kinh - Event) 
Không khóa
Mặt nạ event
Không khóa
Rương Tiêu Du Long Danh Vọng Lệnh - Ngẫu Nhiên
vĩnh viễn,Không khóa
Tinh Khí Tán
vĩnh viễn,Không khóa
Hoạt Khí Tán
vĩnh viễn,Không khóa
Tinh Lực Đại
vĩnh viễn,Không khóa
Hoạt Lực Đại
vĩnh viễn,Không khóa
Câu hồn ngọc 7x
vĩnh viễn,Không khóa
Câu hồn ngọc 9x
vĩnh viễn,Không khóa
Thẻ đổi tên
vĩnh viễn,Không khóa
Danh hiệu [Lao Động Là Vinh Quang]
vĩnh viễn,Không khóa
[Đặc Biệt] Hộp Quà Thống Nhất
vĩnh viễn,Không khóa
Rương mảnh trang bị đồng hành (đặc biệt)
vĩnh viễn,Không khóa
Vô Song Lệnh
vĩnh viễn,Không khóa
- Khi sử dụng [Đặc Biệt] Pháo Hoa Chiến Thắng, người chơi có thể nhận được một trong những vật phẩm sau:
Vật phẩm
Chi tiết
Huyền tinh cao cấp: 7 - 8 - 9 - 10
vĩnh viễn,Không khóa
Ma Đao Thạch 10
vĩnh viễn,Không khóa
Hộ Giáp Phiến 10
vĩnh viễn,Không khóa
Ngũ Hành Thạch 10
vĩnh viễn,Không khóa
Sách Exp Đồng Hành Truyền Thuyết
vĩnh viễn,Không khóa
Thiệp Vàng
vĩnh viễn,Không khóa
Thiệp Bạc
vĩnh viễn,Không khóa
Thiệp Bạch Kim
vĩnh viễn,Không khóa
Sách Kỹ Năng Đồng Hành (Sơ Cấp)
vĩnh viễn,Không khóa
Sách Kỹ Năng Đồng Hành (Cao Cấp)
vĩnh viễn,Không khóa
Mật Tịch Đồng Hành (Sơ Cấp)
vĩnh viễn,Không khóa
Rương Danh Vọng Hiếm
vĩnh viễn,Không khóa
Bùa may mắn đồng hành (Cấp 1->5)
vĩnh viễn,Không khóa
Bùa may mắn đồng hành [Đặc Biệt] (Cấp 1->5)
vĩnh viễn,Không khóa
Búa (Võ Lâm Mật Tịch - Event)
vĩnh viễn,Không khóa
Liềm (Tẩy Tủy Kinh - Event) 
Không khóa
Câu hồn ngọc 7x
Không khóa
Câu hồn ngọc 9x
vĩnh viễn,Không khóa
Mặt nạ event
vĩnh viễn,Không khóa
Danh hiệu [Lao Động Là Vinh Quang]
vĩnh viễn,Không khóa
Lễ Bao Thú Cưỡi sự kiện (7-15-30 ngày)
Không khóa
* Phần thưởng đạt mốc: Khi sử dụng đạt môc 2500 + 5000 Hộp Quà Thống Nhất hoặc 300 [Đặc Biệt] Pháo Hoa Chiến Thắng người chơi sẽ nhận được những phần quà sau:
S1  =>  S20    
Pháo Hoa Chiến Thắng (2500)
Sách Kỹ Năng Đồng Hành (Sơ Cấp) - Khóa
Pháo Hoa Chiến Thắng (5000)
Danh hiệu [Lao Động Là Vinh Quang] - 30 ngày
[Đặc Biệt] Hộp Quà Thống Nhất (300)
Tần Lăng - Hòa Thị Bích x1 (Khóa)
S21 => S22
Pháo Hoa Chiến Thắng (2500)
Thiệp Bạch Kim (Khóa)
Pháo Hoa Chiến Thắng (5000)  
[Đặc Biệt] Hộp Quà Thống Nhất (300)
Tần Lăng - Hòa Thị Bích x1 (Khóa)
* Rương Tiêu Du Long Danh Vọng Lệnh - Ngẫu Nhiên khi sử dụng sẽ nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
Tiểu Du Long Lệnh [Hộ thân phù]
Sử dụng nhận được 860 điểm danh vọng Chúc phúc
Tiểu Du Long Lệnh [Nón]
Sử dụng có thể nhận được 4400 điểm danh vọng Lãnh thổ tranh đoạt chiến
Tiểu Du Long Lệnh [Yêu đái]
Sử dụng có thể nhận được 100 điểm danh vọng hoạt động Thịnh Hạ
Tiểu Du Long Lệnh [Hạng liên]
Sử dụng có thể nhận được 500 điểm danh vọng Thịnh Hạ 2010
Tiểu Du Long Lệnh [Hộ uyển]
Sử dụng có thể nhận được 300 điểm danh vọng di tích Hàn Vũ
Tiểu Du Long Lệnh [Ngọc bội]
Sử dụng có thể nhận được 480 điểm Liên đấu liên server

* Mật tịch đồng hành - Sơ: Sử dụng cho pet 4 sao trở lên sẽ tăng ngẫu nhiên 1 điểm kỹ năng chưa đạt cấp 6.