logo 18

Sự kiện Ưu Đãi Đoàn Kết

Thời gian : Bắt đầu vào 5:00 ngày 28/03/2024 và kết thúc vào 05:00 ngày 05/04/2024.

I. Ưu Đãi Đoàn Kết
* Mô tả sự kiện
- Trong thời gian hoạt động, người chơi trong máy chủ được mua chung nhiều vật phẩm trong giao diện hoạt động.
- Mỗi nhân vật có thể mua với số lượt giới hạn khác nhau tương ứng mỗi loại vật phẩm.
- Khi tổng lượt mua máy chủ đạt mốc nhất định, vật phẩm mua trước đó sẽ giảm giá.
- Kết thúc hoạt động, dựa vào tỉ lệ giảm giá, hệ thống sẽ hoàn trả lại tiền chênh lệch cho người chơi (Đã mua    ở thời điểm chưa giảm giá hoặc có giá cao hơn giá đã giảm cuối cùng.
- Càng nhiều người trong máy chủ mua, tỉ lệ giảm càng nhiều, hoàn trả KNB càng lớn.
- Giá bày bán vật phẩm và hoàn trả là Nguyên Bảo.
- Chi tiết vật phẩm người chơi click vào Icon hộp quà để xem nội dung.

* Lưu ýTất cả các vật phẩm người chơi mua đều sẽ khóa.
Ví dụ mô tả: 
- Đối với Gói Quà Cá Tháng 4 [1], khi người chơi đã mua tối đa 5 lượt, tổng cộng sẽ mua được 5 gói quà.
- Đến cuối sự kiện, nếu tổng tại máy chủ đạt mốc 1 thì sẽ được giảm giá 20%.
- Khi đó, người chơi sẽ nhận lại được lượng Nguyên Bảo hoàn trả là 20% x Giá mua đã tiêu phí x Số lượng gói đã mua.
<=> 300 x 5 x 20% = 300 KNB.

Vật phẩm giảm giá
Server 1-20

Giới hạn mua cá nhân

Tên Gói Vật phẩm 1 Giá Gốc (KNB) Số lượt mua để giảm giá [1] Hoàn trả [1] Số lượt mua để giảm giá [1] Hoàn trả [2] Số lượt mua để giảm giá [3] Hoàn trả [3]
05 lần /  nhân vật   01 Tinh hoạt lực (1 vạn) 1200 30 10% 50 20% 100 30%
05 lần / nhân vật   01 Tần Lăng - Hòa Thị Bích 4000 10 15% 20 20% 40 25%
10 lần / nhân vật   1000 Ngũ Hành Hồn Thạch 2000 20 20% 50 30% 100 40%
02 lần / nhân vật   01 Bổ Tu Lệnh 1200 5 10% 10 15% 20 20%
01 lần / nhân vật   Thẻ đổi môn phái 5000 5 10% 10 20% 20 30%
03 lần / nhân vật   Rương bùa may mắn đồng hành [Trung Cấp] 200 5 10% 15 20% 30 30%
03 lần / nhân vật   Rương bùa may mắn đồng hành [Cao Cấp] 600 5 10% 15 20% 30 30%
10 lần / nhân vật   10 Cờ Chiến Công 800 30 10% 50 20% 80 30%
10 lần / nhân vật   10 Mảnh Lôi Đình Ấn 6000 10 10% 20 20% 50 30%
10 lần / nhân vật Gói Đoàn Kết - 01 Huyền Tinh 8
- 15 Rương danh vọng sự kiện
- 02 Cường Hiệu Bạch Cầu Hoàn
300 40 10% 60 20% 80 30%
20 lần / nhân vật   1 Rương mảnh trang bị đồng hành đặc biệt 80 500 20% 1000 30% 2000 40%
20 lần / nhân vật   10 Sách kinh nghiệm đồng hành (2500) 600 30 10% 60 20% 120 30%
01 lần / nhân vật   01 Sách kinh nghiệm đồng hành - truyền thuyết 6000 3 10% 5 20% 8 30%

Server 21 + 22

Giới hạn mua cá nhân Tên gói Vật phẩm 1 Giá gốc (KNB) Số lượt mua để giảm giá [1] Hoàn trả [1] Số lượt mua để giảm giá [1] Hoàn trả [2] Số lượt mua để giảm giá [3] Hoàn trả [3]
05 lần / nhân vật   500 Tinh Hoạt Lực 75 20 10% 50 15% 80 20%
05 lần / nhân vật   1000 Tinh Hoạt Lực 150 20 10% 50 15% 80 20%
10 lần / nhân vật Gói Đoàn Kết [1] - 02 Huyền Tinh 7
- 10 Rương danh vọng sự kiện
- 02 Cường Hiệu Bạch Câu Hoàn
300 20 10% 50 20% 80 30%
10 lần / nhân vật   10 Rương mảnh trang bị đồng hành đặc biệt 500 20 20% 40 30% 80 40%
05 lần / nhân vật Gói Đoàn Kết [2] - 01 Bí Cảnh
- 02 Tu Luyện Đơn
300 10 10% 20 15% 30 20%
20 lần / nhân vật   10 Thiệp Lụa 100 10 10% 20 15% 30 20%
10 lần / nhân vật   02 Thiệp Bạc 200 10 10% 20 15% 30 20%
05 lần / nhân vật   01 Thiệp Vàng 500 10 10% 20 15% 30 20%
10 lần / nhân vật   10 Thiệp Du Long 800 10 10% 20 15% 30 20%
20 lần / nhân vật   10 Rương danh vọng sự kiện 300 20 10% 40 20% 60 30%
02 lần / nhân vật   Rương bùa may mắn đồng hành [Sơ Cấp] 300 5 10% 15 20% 30 30%
02 lần / nhân vật   Rương bùa may mắn đồng hành [Trung Cấp] 800 5 10% 15 20% 30 30%
02 lần / nhân vật   Rương bùa may mắn đồng hành [Cao Cấp] 1500 5 10% 15 20% 30 30%
20 lần / nhân vật   10 Sách kinh nghiệm đồng hành (2500) 600 30 10% 60 20% 120 30%
01 lần / nhân vật   01 Sách kinh nghiệm đồng hành - truyền thuyết 15,000 3 10% 5 20% 8 30%