logo 18

ƯU ĐÃI NẠP ĐƠN
I. Thời gian
- Bắt đầu sau bảo trì ngày 27/04 và kết thúc sau bảo trì ngày 04/05.
II. Nội Dung
- Trong thời gian sự kiện, người chơi chuyển xu của gói KNB nào sẽ nhận được quà tương ứng của gói KNB đó qua thư.
- Ngoài ra trong thời gian sự kiện, người chơi có tích lũy nhận quà 5 lần của 1 gói sẽ được tặng thêm 01 gói quà của mốc đó.
* Ví dụ: Người chơi nhận 5 rương quà của mốc 500 KNB sẽ được nhận thêm 01 gói quà 500 KNB qua thư.
* Chi tiết phần quà như sau:
- S1 => S20
Gói nạp đơn (KNB)
Phần thưởng
200
02 Huyền tinh 7
500 THL cộng thẳng
 30 vạn Bạc Khóa
500
 01 Huyền tinh 8
 1000 THL cộng thẳng
- Thiệp Bạc x1
1000
 02 Huyền tinh 8
 20 Rương danh vọng - Sơ
 05 Chiến Thư Du Long
2000
 01 Huyền Tinh 9
 2500 THL cộng thẳng
 20 Rương mảnh trang bị đồng hành - Cao
- Thiệp Vàng x1
5000
 02 Huyền Tinh 9
 5 mảnh Lôi Đình Ấn
30 Cờ Chiến Công
 35 Rương mảnh trang bị đồng hành - Cao
10.000
 01 Huyền Tinh 10
01 Tần Lăng - Hòa Thị Bích
 10 mảnh Lôi Đình Ấn
 60 Cờ Chiến Công
20.000
Nhận tất cả phần thưởng của các gói: 200 + 500 + 1000 + 2000 + 5000 + 10000
- S21 => S22
Gói nạp đơn (KNB)
Phần thưởng
200
01 Huyền tinh 7
750 THL cộng thẳng
30 vạn Bạc Khóa
500
02 Huyền tinh 7
1000 THL cộng thẳng
Chiến Thư Du Long x5
30 vạn Bạc Khóa
1000
02 Huyền tinh 8
1000 THL cộng thẳng
15 Rương trang bị đồng hành - Trung Cấp
50 vạn Bạc Khóa
2000
03 huyền tinh 8
3000 THL cộng thẳng
Chiến Thư Du Long x20
Thiệp Vàng x1
5000
02 Huyền Tinh 9
50 Rương trang bị đồng hành - Trung Cấp
40 Rương danh vọng - Sơ
01 Thiệp Vàng
10.000
03 Huyền Tinh 9
2000 Ngũ Hành Hồn Thạch
50 Rương mảnh trang bị đồng hành - Trung Cấp
50 Rương danh vọng - Sơ
20.000
Nhận tất cả phần thưởng của các gói: 200 + 500 + 1000 + 2000 + 5000 + 10000