logo 18
VẬT PHẨM MỚI THÁNG 5
I. Đồng Hành Yến Tiểu Lâu
- Mô tả: Sau khi thu thập đủ 1000 mảnh, đến gặp NPC Long Ngũ để triệu hồi đồng hành trẻ - Yến Tiểu Lâu (7 kỹ năng) làm bạn đồng hành.
- Kỹ năng: 7 kỹ năng => sau khi triệu hồi thành công kỹ năng của Yến Tiểu Lâu sẽ nhận ngẫu nhiên.
- Tiềm năng: Yến tiểu lâu pet 7 sao mỗi cấp sẽ tăng 18 điểm tiềm năng.
- Công thức:
Vật phẩm
Mảnh đồng hành Yến Tiểu Lâu
Huyền Tinh 12
Tinh hoạt lực
Số lượng
1000
1
100,000
II. Du Long Danh Vọng Lệnh
- Thu thập: Có thể thông qua các sự kiện hoặc Du Long Các .
- Thông tin chi tiết:
Tiểu Du Long Lệnh [Hộ thân phù]
Sử dụng nhận được 860 điểm danh vọng Chúc phúc
Tiểu Du Long Lệnh [Nón]
Sử dụng có thể nhận được 4400 điểm danh vọng Lãnh thổ tranh đoạt chiến
Tiểu Du Long Lệnh [Yêu đái]
Sử dụng có thể nhận được 100 điểm danh vọng hoạt động Thịnh Hạ
Tiểu Du Long Lệnh [Hạng liên]
Sử dụng có thể nhận được 500 điểm danh vọng Thịnh Hạ 2010
Tiểu Du Long Lệnh [Hộ uyển]
Sử dụng có thể nhận được 300 điểm danh vọng di tích Hàn Vũ
Tiểu Du Long Lệnh [Ngọc bội]
Sử dụng có thể nhận được 480 điểm Liên đấu liên server
- Các vật phẩm liên quan: 
Vật phẩm
Chi tiết
Rương Tiêu Du Long Danh Vọng Lệnh - Ngẫu Nhiên
Nhận ngẫu nhiên 1 trong các Tiểu Du Long Lệnh
Rương Tiêu Du Long Danh Vọng Lệnh - Tự Chọn
Chọn 1 trong các Tiểu Du Long Lệnh
III. Nâng cấp mặt nạ
- Thời gian: Từ 25/04 đến sau bảo trì ngày 17/05 người chơi có thể đến NPC Anh Kỹ Thuật để tiến hành nâng cấp mặt nạ.
- Nguyên liệu: Mặt nạ cấp 1(thu thập từ sự kiện Pháo Hoa Chiến Thắng), Nguyên Ảnh Thạch, Huyền tinh, Tinh Hoạt Lực.
- Mặt nạ sẽ cung cấp cho người chơi lượng chỉ số mạnh mẽ cũng như rất nhiều tài phú, thông tin chi tiết xem tại: Đây!