logo 18

DÂN GIAN ĐẠI LỄ
Mô tả: Combo sự kiện gồm Đua Thú - Oẳn Tù Tì - Bách Bảo Rương
Tất cả các vật phẩm sự kiện đều sẽ là vật phẩm Khóa
I. Đua thú
- Bản đồ + NPC giữ nguyên như cũ, số lượng thú 5 con.
- Thời gian: 05:00 ngày 25/04/2024 - 5:00 ngày 02/05
- Khung giờ sự kiện: Từ 7h, 9h, 11h, 13h, 15h, 17h, 19h, 21h và 23h mỗi ngày trong thời gian sự kiện.
- Phần thưởng và mức cược:
Mức Cược
Thắng 
Thua
100 vạn bạc khóa
02 Huyền Tinh 7
15 Rương mảnh trang bị đồng hành - Sơ
03 Thiệp lụa
02 Sách kinh nghiệp đồng hành
02 Huyền Tinh 6
5 Rương mảnh trang bị đồng hành - Sơ
Sách kinh nghiệm đồng hành x1
100 KNB
01 Huyền Tinh 8
4 Cờ Chiến Công
10 Rương trang bị đồng hành - Trung
03 Sách kinh nghiệm đồng hành
02 Huyền Tinh 7
02 Cờ Chiến Công
10 Rương trang bị đồng hành - Trung
03 Sách kinh nghiệm đồng hành
1000 KNB
01 Huyền Tinh 9
20 Cờ Chiến Công
40 Rương trang bị đồng hành - Trung
20 Sách kinh nghiệm đồng hành
02 Huyền Tinh 8
Cờ Chiến Công x10
20 Rương trang bị đồng hành - Trung
5 Sách kinh nghiệm đồng hành
* Thưởng chuỗi thắng: Chỉ áp dụng cho mốc 1000KNB.
- S1 => S20
Thưởng chuỗi
Vật phẩm
Chuỗi thắng 5
01 Huyền Tinh 10
3000 Ngũ Hành Hồn Thạch
30 [Mảnh] Lôi Đình Ấn
30 Cờ Chiến Công
10000 Tinh Hoạt Lực
Chuỗi thắng 10
02 Huyền Tinh 10
6000 Ngũ Hành Hồn Thạch
80 [Mảnh] Lôi Đình Ấn
80 Cờ Chiến Công
20000 Tinh Hoạt Lực
Chuỗi thắng 15
Rương tiểu du long danh vọng lệnh Ngẫu Nhiên
120 [Mảnh] Lôi Đình Ấn
120 Cờ Chiến Công
30000 Tinh Hoạt Lực
- S21 => S22
Thưởng chuỗi
Vật phẩm
Chuỗi thắng 5
02 Huyền Tinh 9
3000 Ngũ Hành Hồn Thạch
30 [Mảnh] Lôi Đình Ấn
30 Cờ Chiến Công
10000 Tinh Hoạt Lực
Chuỗi thắng 10
01 Huyền Tinh 10
6000 Ngũ Hành Hồn Thạch
50 [Mảnh] Lôi Đình Ấn
50 Cờ Chiến Công
20000 Tinh Hoạt Lực
Chuỗi thắng 15
01 Huyền Tinh 11
15000 Ngũ Hành Hồn Thạch
100 [Mảnh] Lôi Đình Ấn
100 Cờ Chiến Công
30000 Tinh Hoạt Lực
II. Oản Tù Tì
- Thời gian: 5:00 ngày 02/05 - 5:00 ngày 09/05
- Mô tả: Người chơi tham gia hoạt động Oẳn Tù Tì thi đấu với những người chơi trong máy chủ, giành chiến thắng để nhận thưởng. Có 3 lựa chọn: Búa - Lá - Kéo.
- NPC: NPC Lăng Nhược Hư tại Vân Trung Trấn.
- Khung giờ sự kiện: Từ 7h, 9h, 11h, 13h, 15h, 17h, 19h, 21h và 23h mỗi ngày trong thời gian sự kiện
* Phần thưởng và Mức cược:
Mức cược
Thắng 
Thua
100 vạn bạc khóa
02 Huyền Tinh 7
5 Rương danh vọng sự kiện - Sơ
05 Thiệp Lụa
02 Huyền Tinh 6
3 Rương danh vọng sự kiện - Sơ
01 Thiệp Lụa
100 KNB
01 Huyền Tinh 8
20 Rương danh vọng sự kiện - Sơ
02 Thiệp Bạc
2 Tu Luyện Đơn
02 Huyền Tinh 7
8 Rương danh vọng sự kiện - Sơ
01 Thiệp Bạc
1 Tu Luyện Đơn
1000 KNB
01 Huyền Tinh 9
25 Rương danh vọng - Trung
03 Mảnh Lôi Đình Ấn
01 Thiệp Vàng
02 Huyền Tinh 8
10 Rương danh vọng - Trung
01 Mảnh Lôi Đình Ấn
03 Thiệp Bạc
* Phần thưởng chuỗi thắng (mốc 1000KNB):
Mốc chuỗi
Vật phẩm
Chuỗi thắng 5
03 Huyền Tinh 9
03 Thiệp Vàng
20 mảnh phù đồng hành bích huyết
Chuỗi thắng 10
02 Huyền Tinh 10
10 Thiệp Vàng
40 mảnh phù đồng hành bích huyết
Chuỗi thắng 15
01 Huyền Tinh 11
01 Thiệp Bạch Kim
01 Tần Lăng - Hòa Thị Bích
* Thưởng Top Server và Top Liên Server:
Top
Server
All Server
1
Sách kỹ năng đồng hành (Cấp 2)
01 Thiệp Bạch Kim
100 mảnh đồng hành Yến Tiểu Lâu
2-3
Sách kỹ năng đồng hành (Cấp 1)
03 Thiệp Vàng
50 Mảnh đồng hành Yến Tiểu Lâu
III. Vòng quay may mắn
- Thời gian: 5:00 ngày 09/05 - 5:00 ngày 17/06
- NPC: Anh Kỹ Thuật - Các bản đồ tân thủ thôn hoặc click vào ICON Bách Bảo Rương
- Mô tả: Cơ chế quay giống Bách Bảo Rương, người chơi có thể chuyển xu vào game hoặc mua Xu Đại Lễ tại Kỳ Trân Các với giá 20 KNB/xu (Mỗi 100 KNB chuyển vào game, người chơi sẽ nhận được 02 Xu Đại Lễ).
* Shop Đại Lễ:
Vật phẩm
Giá (Vé)
Giới hạn (lần)
10000 Tinh Hoạt Lực
100
50
Huyền Tinh 8
25
50
Sách Exp Đồng Hành
8
200
Sách Exp Đồng Hành Truyền Thuyết
800
3
Thiệp Bạc
15
50
Thiệp Vàng
80
10
Thiệp Bạch Kim
1000
3
Sách kỹ năng đồng hành (Cấp 1)
1500
1
Sách kỹ năng đồng hành (Cấp 2)
2500
1
Mật Tịch Đồng Hành (Sơ)
1000
1
Rương mảnh trang bị đồng hành - Sơ
4
400
Rương mảnh trang bị đồng hành - Trung
7
300
Rương mảnh trang bị đồng hành - Cao
10
200
Tần Lăng - Hòa Thị Bích
600
5
IV. Check in Đại Lễ
- Thời gian: Bắt đầu sau bảo trì ngày 27-04 và kết thúc sau bảo trì ngày 04/05.
- NPC: Anh Kỹ Thuật
- Nội dung: Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày người chơi đăng nhập game có thể tới gặp NPC Anh Kỹ Thuật để nhận quà Check-in Đại Lễ. Sẽ có 3 phần quà cụ thể như sau:
Quà Check-in Thường
Tiêu hao 50 vạn bạc khóa, nhận tối đa 1 lần/ngày trong thời gian sự kiện.
Quà Check-in Trung Cấp
Tiêu hao 250 KNB/Lần, nhận tối đa 5 lần/ngày trong thời gian sự kiện
Quà Check-in Cao Cấp
Tiêu hao 2500 KNB/Lần, nhận tối đa 2 lần/ngày trong thời gian sự kiện
* Chi tiết phần thưởng:
- S1 => S20
Vật phẩm
Gới hạn
Phần thưởng
Quà Check-in Thường
01 lần/ngày
Nhận ngẫu nhiên Huyền tinh 6,7,8
2 Rương danh vọng - Sơ
5 Rương mảnh trang bị đồng hành - Sơ
Quà Check-in Trung Cấp
05 lần/ngày
01 Huyền Tinh 8
10 Rương danh vọng - Sơ
10 rương mảnh trang bị đồng hành - Trung
* Có tỷ lệ nhận thêm 1 trong 2 túi quà sau:
1. Túi tinh hoạt lực cộng thẳng:
- 500 Tinh Lực
- 500 Hoạt lực
2. Túi quà vật phẩm : 
- 01 Thiệp Bạc
- 03 Sách kinh nghiệm đồng hành (2500)
Quà Check-in Cao Cấp
02 lần/ngày
01 Huyền Tinh 09
20 Rương mảnh trang bị đồng hành - Cao
10 Chiến Thư Du Long
* Có tỷ lệ nhận thêm 1 trong 3 túi quà sau:
1. Túi tinh hoạt lực cộng thẳng: (50%)
- 2500 Tinh Lực
- 2500 Hoạt lực
2. Túi quà vật phẩm: 
- 01 Thiệp Vàng
- 5 Sách kinh nghiệm đồng hành (2500)
3. Bình 10000 Tinh Hoạt lực .
- S21 => S22
Vật phẩm
Gới hạn
Phần thưởng
Quà Check-in Thường
01 lần/ngày
Nhận ngẫu nhiên Huyền tinh 6,7,8
2 Rương danh vọng - Sơ
5 Rương mảnh trang bị đồng hành - Sơ
Quà Check-in Trung Cấp
05 lần/ngày
02 Huyền Tinh 7
2 Rương danh vọng - Sơ
2 Đại Bạch Câu Hoàn
 
* Có tỷ lệ nhận thêm 1 trong 2 túi quà sau:
 1. Túi tinh hoạt lực cộng thẳng:
- 500 Tinh Lực
- 500 Hoạt lực
2. Túi quà vật phẩm:
 - 01 Thiệp Bạc
- 03 Sách kinh nghiệm đồng hành (2500)
Quà Check-in Cao Cấp
03 lần/ngày
03 Huyền Tinh 08
30 Rương mảnh trang bị đồng hành - Trung
15 Chiến Thư Du Long
 
* Có tỷ lệ nhận thêm 1 trong 3 túi quà sau:
1. Túi tinh hoạt lực cộng thẳng:
 - 2500 Tinh Lực
- 2500 Hoạt lực
2. Túi quà vật phẩm: 
 - 01 Thiệp Vàng
- 5 Sách kinh nghiệm đồng hành (2500)
3. Bình 10000 Tinh Hoạt lực .
V. Nâng cấp mặt nạ
- Thời gian: Bắt đầu sau bảo trì ngày 25/04 và kết thúc sau bảo trì ngày 17/05.
- Mô tả: Người chơi tiêu hao vật phẩm để nâng cấp mặt nạ, tăng chỉ số cho trang bị mặt nạ ( nâng cấp thất bại không mất mặt nạ chỉ tiêu hao nguyên liệu ghép).
- NPC: Anh Kỹ Thuật.
* Chi tiết công thức và  chỉ số:
S1 => S18
Vật phẩm
Tài phú
Tinh - Hoạt Lực
Huyền Tinh
Nguyệt Ảnh Thạch
Tỷ lệ
Chỉ số
Hạn Sử Dụng
Mặt nạ cấp 1
4000
 
 
 
 
Sinh lực: +500
Nội lực: +300
Kháng tất cả: +30
 
Mặt nạ cấp 2
6000
10000
03 Huyền Tinh 8
10
50%
Sinh lực: +1000
Nội lực: +600
Kháng tất cả: +50
Giảm sát thương chí mạng: +10%
15 Ngày
Mặt nạ cấp 3
8000
10000
02 Huyền Tinh 9
15
40%

Sinh lực: +200
Nội lực: +1200
Kháng tất cả: +100
Giảm sát thương chí mạng: +15%
20 Ngày
Mặt nạ cấp 4
12000
15000
03 Huyền Tinh 9
20
30%

Sinh lực: +2000
Nội lực: +1200
Kháng tất cả: +100
Giảm sát thương chí mạng: +15%
30 Ngày
Mặt nạ cấp 5
18000
15000
01 Huyền Tinh 10
20
25%
Sinh lực: +4000
Nội lực: +2500
Kháng tất cả: +150
Giảm sát thương chí mạng: +25%
Kỹ năng vốn có: +1
cấp Khuyếch đại sát thương đầu ra: +5%
35 ngày
Mặt nạ cấp 6
25000
20000
02 Huyền Tinh 10
25
25%
Sinh lực: +8000
Nội lực: +6000
Kháng tất cả: +200
Giảm sát thương chí mạng: +35%
Kỹ năng vốn có: +2
Cấp khuyếch đại sát thương đầu ra: +8%
Giảm sát thương nhận vào: +5%
45 ngày
- S19 => S21
Vật phẩm
Tài Phú
Tinh - Hoạt Lực
Huyền Tinh
Nguyệt Ảnh Thạch
Tỷ lệ
Chỉ số
Hạn Sử Dụng
Mặt nạ cấp 1
4000
 
 
 
 
Sinh lực: +500
Nội lực: +300
Kháng tất cả: +30
 
Mặt nạ cấp 2
6000
10000
02 Huyền Tinh 8
8
50%
Sinh lực: +1000
Nội lực: +600
Kháng tất cả: +50
Giảm sát thương chí mạng: +10%
15 Ngày
Mặt nạ cấp 3
8000
10000
04 Huyền Tinh 8
12
40%

Sinh lực: +2000
Nội lực: +1200
Kháng tất cả: +100
Giảm sát thương chí mạng: +15%
20 Ngày
Mặt nạ cấp 4
12000
12000
02 Huyền Tinh 9
15
30%
Sinh lực: +3000
Nội lực: +1800
Kháng tất cả: +125
Giảm sát thương chí mạng: +15%
Kỹ năng vốn có: +1 cấp
30 Ngày
Mặt nạ cấp 5
18000
15000
03 Huyền Tinh 9
20
25%
Sinh lực: +4000
Nội lực: +2500
Kháng tất cả: +150
Giảm sát thương chí mạng: +25%
Kỹ năng vốn có: +1
cấp Khuyếch đại sát thương đầu ra: +5%
35 ngày
Mặt nạ cấp 6
25000
20000
02 Huyền Tinh 10
25
25%
Sinh lực: +8000
Nội lực: +6000
Kháng tất cả: +200
Giảm sát thương chí mạng: +35%
Kỹ năng vốn có: +2
cấp Khuyếch đại sát thương đầu ra: +8%
Giảm sát thương nhận vào: +5%
45 ngày
VI. Gói Ưu Đãi
- Trong thời gian sự kiện, người chơi có thể mua các gói ưu đãi giảm giá tại Kỳ Trân Các.
- Thời gian: Bắt đầu từ sau bảo trì ngày 25/04 đến sau bảo trì ngày 17/05.
* Gói Danh Vọng:
Gói Giá Giới hạn mua Vật phẩm
Gói ưu đãi danh vọng [1] 250 KNB 07 lần/Tuần

01 Huyền Tinh 7

10 Rương danh vọng sự kiện

20 vạn bạc khoá

Gói ưu đãi danh vọng [2] 500 KNB 07 lần/Tuần

1000 KNB Khóa

01 Huyền Tinh 8

0 Rương danh vọng sự kiện

30 vạn bạc khoá

Gói ưu đãi danh vọng [3] 1000 KNB 05 lần/Tuần

2000 KNB Khoá

40 Rương danh vọng sự kiện

02 Huyền Tinh 8

LB Chúc Phúc - Sơ

50 vạn bạc khoá

Gói ưu đãi danh vọng [4] 5000 KNB 03 lần/Tuần

5000 KNB Khoá

150 vạn bạc khoá

80 Rương danh vọng [Đặc biệt]

2 Huyền Tinh 9

LB Chúc Phúc - Trung

Gói ưu đãi danh vọng [5] 10000 KNB 02 lần/Tuần

10000 KNB Khoá

200 vạn bạc khoá

120 Rương danh vọng [Đặc biệt]

01 Huyền Tinh 10

LB Chúc Phúc - Trung

* Gói Tinh Hoạt Lực:

Gói Giá Giới hạn mua Vật phẩm
Gói Tinh Hoạt Lực [1] 250 KNB 07 lần/Tuần
01 Huyền Tinh 7
1000 Tinh Hoạt Lực (Cộng thẳng)
20 vạn bạc khoá
Gói Tinh Hoạt Lực [2] 500 KNB 07 lần/Tuần
30 vạn bạc khoá
2000 Tinh Hoạt Lực (Cộng thẳng)
01 Huyền Tinh 8
Gói Tinh Hoạt Lực [3] 1000 KNB 05 lần/Tuần
20 vạn bạc thường
50 vạn bạc khoá
3000 Tinh Hoạt Lực (Cộng thẳng)
02 Huyền Tinh 8
Gói Tinh Hoạt Lực [4] 5000 KNB 03 lần/Tuần
50 vạn bạc thường
150 vạn bạc khoá
20000 Tinh Hoạt Lực (Cộng thẳng)
02 Huyền Tinh 9
Gói Tinh Hoạt Lực [5] 10.000 KNB 02 lần/Tuần
80 vạn bạc thường
200 vạn bạc khoá
25000 Tinh Hoạt Lực (Cộng thẳng)
03 Huyền Tinh 9
01 Tần Lăng - Hoà Thị Bích

* Gói Đồng Hành:

Gói  Giá Giới hạn mua Vật phẩm
Gói đồng hành [1] 200 KNB Giới hạn mua: 07 lần/Tuần

02 Thiệp Bạc

10 Rương mảnh trang bị đồng hành - Trung

3 Sách kinh nghiệm đồng hành

Gói đồng hành [2] 500 KNB 07 lần/Tuần 05 Thiệp Bạc
15 Rương mảnh trang bị đồng hành - Trung
7 Sách kinh nghiệm đồng hành
Gói đồng hành [3] 1000 KNB 05 lần/Tuần

05 Thiệp Bạc
30 Rương mảnh trang bị đồng hành - Trung
15 Sách kinh nghiệm đồng hành
Rương bùa may mắn đồng hành [Trung Cấp]

Gói đồng hành [4] 5000 KNB 03 lần/Tuần 02 Thiệp Vàng
60 Rương mảnh trang bị đồng hành - Trung
40 Sách kinh nghiệm đồng hành
01 Rương trang bị đồng hành - Bích Huyết (sơ cấp)
Gói đồng hành [5] 10000 KNB 02 lần/Tuần 05 Thiệp Vàng
80 Rương Mảnh trang bị đồng hành - Cao
80 Sách kinh nghiệm đồng hành
Rương bùa may mắn đồng hành [Cao Cấp]