logo 18

Vượt Ải Gia Tộc

Vượt ải gia tộc là hoạt động chung sức vượt qua các thử thách của các thành viên gia tộc trong một phụ bản dài nhiều tầng lớp nhiệm vụ. Các thành viên gia tộc sẽ phối hợp cùng nhau lần lượt thực hiện các bước mở cửa vượt ải như mở cơ quan, phân công thực hiện nhiều tác vụ cùng lúc, chiến đấu với thủ vệ.

  • Điều kiện mở VAGT :

Gia tộc tối thiểu 20 thành viên
Ít nhất cấp 5 người  80 mới có thể mở và tham gia được(Cả bang chủ lẫn người tham gia)
Thời gian: tùy chọn, giới hạn 2 lần/ tuần

  • Các bước tham gia: Gia tộc tập trung tại NPC Mã Xuyên Sơn tại Biện Kinh Phủ

  • Các thành viên sẽ tập trung tại sảnh chờ để đợi Tộc Trưởng hoặc Tộc Phó mở khóa.
  • Sau khi vào  Phó Bản các thành viên gia tộc sẽ đối diện với phòng Tuyển Chọn, sau khi vượt qua các thành viên gia tộc sẽ phải lựa chọn 3 hướng di chuyển:
  • 1: Phòng Phản Đòn => Nguyệt Tự=>Nhật Tư=> Địa Tự => Thiên Tự.
  • 2: Phòng Cơ Quan => Bí Văn 1,2,3,4 => Bí Văn 5,6,7,8.
  • 3: Phòng Choáng => Huyền Vũ => Chu Tước => Thanh Long => Bạch Hổ.

* Sau khi chinh phục cả 3 đường sẽ mở Phòng Nghỉ Ngơi: ở đây sẽ có 1 đống củi ở giữa map đốt củi có thể nhận exp và đợi các thành viên khác tập trung rồi tiến vào phòng Bùa Chú.

* Phòng Bùa chú sẽ là nơi xuất hiện boss và 2 bên là 2 phòng Bí Dược ở đây sẽ có 20 cơ qua với các tác dụng cũng như bất lợi cho người chơi. Hoặc người chơi cũng có thể bỏ qua phòng này và tiến tới phòng Bảo Rương để nhận thưởng.

* Sau khi hạ gục boss người chơi sẽ nhận được đồng xu cổ có thể dung nó để đổi rương gia tộc mở ra tỷ lệ nhận Huyền Tinh cao cấp.

  • Lưu ý: Nếu người chơi bị hạ gục ở 1 trong các phòng sẽ quay trở lại Sảnh Chờ và tiếp tục cuộc hành trình.

Xin chào và hẹn gặp lại.