logo 18

TẦN LĂNG

1: Điều kiện tham gia: level 90 tài phú 1500, mang phi phong Lăng Tuyệt

2: Tham chiến Tần Thủy Hoàng

- Hoạt động bắt đầu từ 07h00 đến 23h59 cùng ngày

- Thời gian mở tầng 3; xuất hiện boss Tần Thủy Hoàng và Thủ Vệ: 15h35 và 22h35

- Trước 15h chỉ khi bang chủ đăng ký mới có thể vào Tần Lăng còn sau 15h thì các thành viên có thể tự báo danh, không giới hạn thành viên tham gia.

- Bang chủ đăng ký hằng ngày tại NPC Lương Tiếu Tiếu

- Khi tham gia Tần Lăng, sẽ trúng khí độc trong lăng mộ, bạn cần sử dụng Dạ Minh Châu để "giải độc". Tùy vào cấp độ Phi Phong sẽ cần thiết số lượng khác nhau

3.Giới hạn thời gian: Mỗi ngày, mỗi người có tối đa 2 tiếng trong Tần Lăng. Làm mới 0h00 mỗi ngày. Thoát kẹt không thể gia tăng thời gian

4 .Di chuyển đến Tần Lăng

- Mở Vô Hạn Truyền Tống Phù chọn Tần Lăng Cấp 100 để tới gặp NPC Lương Tiếu Tiếu

- Hoặc di chuyển từ Vĩnh Lạc Trấn qua Tàng Tích Cung A Phòng để gặp NPC Lương Tiếu Tiếu

5 .Hạ gục Tần Thủy Hoàng

- Boss Tần Thủy Hoàng chỉ xuất hiện tại tầng 3 Tần Lăng vào 2 khung giờ 15h35 và 22h35

- 45% máu đầu tiên sẽ chỉ nhận sát thương nội, 45% máu sau sẽ chỉ nhận sát thương ngoại và 10 % máu cuối cùng sẽ nhận cả sát thương nội và ngoại

- Phần thưởng chi tiết: Rương Tần lăng – Tần Thủy Hoàng 

6 .Hạ gục các Boss Thủ Vệ và Tinh Anh

- Cơ chế nhận sát thương và thời gian xuất hiện của Boss Thủ Vệ như Boss Tần Thủy Hoàng. Hạ gục Boss sẽ nhận được rương Thủ Vệ (cơ hội nhận được huyền tinh cấp cao không khóa)

- Boss Tinh Anh xuất hiện 2 tiếng 1 lần, boss sẽ nhận tất cả sát thương nội ngoại ngay từ đầu. Hạ gục Boss sẽ nhận được rương Tinh Anh (cơ hội nhận được huyền tinh cấp cao không khóa)

7 .Cơ chế tính sát thương Boss Tần Thủy Hoàng

- Cơ chế tính sát thương giống với cơ chế Boss Võ Lâm Cao Thủ

- Cổng Tần Lăng 3 sẽ đóng lại vào lúc 16h35 và 23h25, nếu Boss chưa bị tiêu diệt, cổng sẽ biến mất.

8.Danh Vọng Tần Thủy Hoàng

- Danh vọng Tần Lăng – Quan Phủ

- Các mốc cấp độ

Cấp 1 lên 2

2.000 điểm danh vọng

Cấp 2 lên 3

4.000 điểm danh vọng

Cấp 3 lên 4

6.000 điểm danh vọng

- Các vật phẩm tăng điểm danh vọng

Tần Lăng – Trường Minh Đăng

Sử dụng nhận 10 điểm danh vọng

Đánh quái Tần Lăng 1 nhận được Mảnh Trường Minh Đăng, sử dụng kỹ năng sống chế tạo thành Tần Lăng-Trường Minh Đăng

Tần Lăng – Ba Sơn Ấn

Sử dụng nhận 10 điểm danh vọng

Đánh quái Tần Lăng nhận được Mảnh Ban Sơn Ấn, sử dụng kỹ năng sống chế tạo thành Tần Lăng-Ban Sơn Ấn

Tần Lăng - Mạc Kim Phù

Sử dụng nhận 10 điểm danh vọng

Đánh quái Tần Lăng nhận được Mảnh Mạc Kim Phù, sử dụng kỹ năng sống chế tạo thành Tần Lăng-Mạc Kim Phù

- Đồ phổ luyện hóa:

Cấp 2

Đồ phổ Luyện hóa Hộ Uyển Thủy Hoàng

Cấp 3

Đồ phổ Luyện hóa Ngọc Bội Thủy Hoàng

Cấp 4

Đồ phổ Luyện hóa Y Phục Thủy Hoàng

Danh vọng Tần Lăng – Phát Khấu Môn

- Các mốc cấp độ:

Cấp 1 lên 2

20.000 điểm danh vọng

Cấp 2 lên 3

30.000 điểm danh vọng

- Các vật phẩm tăng điểm danh vọng:

Tần Lăng – Hòa Thị Bích

Sử dụng nhận 100 điểm danh vọng

Săn boss Tinh Anh, Thủ vệ và Tần Thủy Hoàng

- Đồ phổ luyện hóa:

5 Hòa Thị Bích

Đồ phổ luyện hóa vũ khí Tần Lăng(cấp 110)

Cấp 2

Vũ Khí Bạch Ngân(Cấp 110)

Cấp 3

Vũ khí Hoàng Kim(110)