logo 18

SONG TU

Hướng dẫn lựa chọn môn phái Song Tu
Yêu cầu : cấp độ 79

B1: Nhân sĩ đến gặp NPC Trưởng môn phái của mình và đối thoại chọn: "Ta muốn vào Tẩy tủy Song Tu các môn phái khác". (miễn phí)
Lưu ý: Khi vào Phụ tu môn phái thì phải đem theo Tu Luyện Châu mới đi vào đảo được. 

B2: Nếu nhân vật phù hợp điều kiện chọn môn phái Song Tu có thể nói chuyện cùng với "Tẩy Tủy Đại Sư" chọn môn phái bạn muốn Song Tu.
Lưu ý:
Không được chọn môn phái Song Tu trùng với môn phái của mình.
Khi chuyển môn phái thì phải đeo Phi phong, Ngũ hành ấn, và Quan ấn nếu có
Khi chuyển môn phái chỉ có Phi phong, Quan ấn và Ngũ Hành Ấn được chuyển sang môn phái tương ứng.

B3: Thử nghiệm sử dụng điểm tiềm năng, kỹ năng, nếu không vừa ý có thể cộng điểm lại hoặc thay đổi môn phái Song Tu ngay trên đảo.

Đổi môn phái Song Tu
Sau khi lựa chọn Song Tu môn phái và rời đảo, nhân vật đã có 2 môn phái.
Khi muốn đổi môn phái, sử dụng Tu Luyện Châu để thay đổi môn phái.
Lưu ý
- Sau khi đổi môn phái Song Tu bằng tu luyện châu thì 30 phút sau mới có thể tiếp tục sử dụng.
- Sau khi đã lựa chọn môn phái Song Tu, nếu muốn trải nghiệm môn phái Song Tu khác thì đồng đạo có thể đến gặp Chưởng môn đối thoại và chọn dòng: "Ta muốn vào Tẩy Tủy đảo đổi Song Tu môn phái". 1 lần miễn phí
- Từ lần thứ 2 có thể mua bổ tu lệnh trên shop , và không giới hạn lần đổi phụ tu
- Giới hạn thời gian mỗi lần thay đổi song tu là 3 ngày