logo 18

LỄ HỘI HỒNG HOA

Thời gian ra mắt : 5h ngày 7/3

Thời gian kết thúc : 23h59 ngày 28/3

Đối tượng tham gia : người chơi toàn bộ máy chủ (không giới hạn cấp độ)
NPC sự kiện : Sứ Giả Hoạt Động - Cổ Phong Hà

Nội dung sự kiện

Túi Nguyên Liệu Nhận được khi hạ gục quái vật dã ngoại ở bản đồ hoặc trong hoạt động
Giấy Gói Hoa

Nhận được từ Túi nguyên liệu

Dây Ruy Băng Nhận được từ Túi nguyên liệu
Hoa Hồng Đỏ (khóa) Nhận được từ Túi nguyên liệu
Hoa Hồng Đỏ Có thể mua tại Kỳ Trân Các
Bó Hoa Hồng Đỏ (khóa)

Sử dụng nhận được phần thưởng sk đặc biệt

Tối đa 500/nhân vật

Bó Hoa Hồng Đỏ

Sử dụng nhận được phần thưởng sk đặc biệt

Tối đa 3000/nhân vật

Bó Hoa Hồng Đỏ đặc biệt

Có thể nhận được khi đổi Bó Hoa Hồng Đỏ, sử dụng nhận được phần thưởng siêu hiếm giá trị.

Tối đa 100/nhân vật

Công Thức Ghép

Bó Hoa Hồng Đỏ (khóa)

01 Giấy gói hoa 01 Dây ruy băng 1vạn Bạc / 1 vạn Bạc khóa 01 Hoa Hồng Đỏ (khóa)
Bó Hoa Hồng Đỏ 01 Giấy gói hoa 01 Dây ruy băng 1vạn Bạc / 1 vạn Bạc khóa 01 Hoa Hồng Đỏ

 

Phần thưởng

Sử dụng Bó Hoa Hồng Đỏ(khóa), Bó Hoa Hồng Đỏ và Bó Hoa Hồng Đặc Biệt sẽ nhận được vật phẩm đặc biệt từ sự kiện.

- Thú cưỡi đặc biệt Ô Vân Đạp Tuyết Hồng Hoa 7 ngày, 15 ngày, 30 ngày hoặc vĩnh viễn ( Tất cả đều có thể giao dịch )
- Huyền tinh cao cấp 6 7 8
- Võ Lâm Mật Tịch (trung cấp)
- Tẩy Tủy Kinh (trung cấp)
- Tiền Du Long
- Câu Hồn Ngọc (lệnh bài gọi Boss sự kiện thu thập điểm Võ Lâm Cao Thủ)
Và các tài nguyên giá trị khác.