logo 18

TRANH ĐOẠT LÃNH THỔ - PHIÊN BẢN BIG UPDATE CẬP NHẬT CÁC TÍNH NĂNG MỚI

Các tính năng sẽ cập nhật trong phiên bản ngày 27/5

TRANH ĐOẠT LÃNH THỔ

Điều kiện tham gia:

❃ Với những máy chủ đã mở cấp 89.

❃ Bang hội trên 10.000 uy danh và Quỹ bang đạt 1000 vạn Bạc. Tối thiểu 30 thành viên.

❃ Thời gian: 

Các bước Tuyên Chiến Chinh chiến Ngừng chiến, nhận thưởng Thông báo kết quả
Thời gian 20h00-20h30 20h30-21h00 21h00-21h30 21h30

Các bước tham gia:

Bước 1:Tuyên chiến( 20h00 - 20h30 ).

❃ Tuyên chiến (diễn ra trong thời gian 20h00 – 20h30 thứ Bảy và Chủ Nhật trước đó sẽ có bảng sự kiện bắt đầu như BHĐ.

❃ Đến thời gian tuyên chiến, Bang Chủ đến gặp NPC Quan Lãnh Thổ ở Biện Kinh để đăng ký tuyên chiến.

❃ Trong thời gian tuyên chiến, các thành viên trong bang có thể nhận Quân Nhu ở NPC Quan Lãnh Thổ.

❃ Nếu chưa chiếm được lãnh thổ, hoặc lần đầu tham gia lãnh thổ chiến, thì chỉ được tuyên chiến ở Tân Thủ Thôn.

❃ Nếu đã chiếm được tân thủ thôn thì có thể tuyên chiến lãnh thổ bất kì nào,nếu đã chiếm các lãnh thổ không phải tân thủ thôn thì chỉ có thể khiêu chiến các map xung quanh các lãnh thổ đó.

❃ Thủ lĩnh của bang có thể điều chỉnh giới hạn quỹ xây dựng có thể sử dụng.

❃ Đăng ký tuyên chiến ở Quan Lãnh Thổ chọn Tuyên Chiến và chọn map Tuyên Chiến.

Bước 2: Chinh chiến ( 20h30 – 21h00 )

❃ Khi đến thời gian chinh chiến, Bang Hội đã đăng ký tuyên chiến hay phòng thủ  ở vùng lãnh thổ nào, phải đến đúng vùng lãnh thổ đó, thì mới có thể chuyển sang trạng thái PK lãnh thổ.Trong thời gian này quái vật tại map và người chơi tuyên chiến  không thể gây sát thương cho nhau.

❃  Đến vùng lãnh thổ chiến đã đăng ký, mở bản đồ để xem vị trí tranh đoạt, click button chiến công hoặc xem thông tin ở bảng nhiệm vụ để xem thành tích cá nhân, điểm tích luỹ.

❃ Bang hội cần phải chiếm được Long Trụ do các NPC canh giữ, hoặc của Bang khác đang chiếm giữ thì mới bắt đầu được tính điểm chiến công từ quái vật.

❃ Có tất cả 6 Long Trụ, chiếm giữ càng nhiều Long Trụ, càng có nhiều khả năng chiến thắng lãnh thổ.

❃ Trong lúc chinh chiến, thì trên bản đồ lãnh thổ chiến sẽ ngẫu nhiên xuất hiện các boss lãnh thổ, Sẽ có thông báo trên kênh Hệ thống và xuất hiện trên bản đồ.

Bước 3: Ngừng chiến, nhận thưởng ( 21h00 – 21h30

❃ Thời gian ngừng chiến,nhận thưởng kéo dài 30 phút.

❃ Khi đến thời gian ngừng chiến, thì các Long Trụ tự động biến mất khỏi bản đồ lãnh thổ.

❃ Nếu bang hội giành quyền chiếm được lãnh thổ, sẽ nhận được thông báo ở khung chat.

❃ Sau khi ngừng chiến, có thể đến Quan Lãnh Thổ để nhận thưởng.

❃ Sau 30 phút ngừng chiến, bang chủ có thể thiết lập thành chính cho các vùng lãnh thổ của mình.

Bước 4: Thiết lập thành chính.

❃Sau khi hết thời gian ngừng chiến, bang chủ có thể đối thoại với Quan Lãnh Thổ để xin thiết lập thành chính.

❃ Tân Thủ Thôn không thể thiết lập làm thành chính.

❃ Tân Thủ Thôn chỉ là giao điểm để đánh chiếm các vùng lãnh thổ tiếp theo. Nếu ngày thứ Bảy bang hội chiếm được Tân Thủ Thôn, thì ngày Chủ Nhật phải tuyên chiến các vùng lãnh thổ khác, trao trả lại Tân Thủ Thôn để các Bang khác đăng ký tuyên chiến.

❃ Khi thiết lập, hoặc đổi thành chính, cần tốn 1 mức phí nhất định - tốn quỹ xây dựng Bang hội.

❃ Sau khi đã được thiết lập làm thành chính, thì Vùng Lãnh Thổ đó sẽ không bị các NPC trung lập đánh chiếm, lúc này Bang Hội chỉ việc lo phòng thủ khi có sự tấn công của các Bang khác.

❃ Lãnh thổ không được thiết lập làm thành chính, Bang Hội phải phòng thủ đối với NPC trung lập, và phòng thủ khi Bang khác tấn công.

❃ Chỉ được thiết lập 1 lãnh thổ làm thành chính.

❃ Chi phí thiết lập:

Lần 1 200v quỹ bang
Lần 2 300v quỹ bang
Lần 3 500v quỹ bang

Quan Hàm:

❃ Sau khi Lãnh Thổ Chiến kết thúc, Thủ lĩnh trong bang có thể đến Lâm An, tìm NPC Quan viên quan hàm để Xin tăng cấp Quan hàm.

❃ Dựa theo số lượng lãnh thổ mà bang chiếm lĩnh được, thì bang sẽ nhận được 1 Quan hàm tương ứng, dĩ nhiên sẽ phải tốn phí tăng cấp quan hàm, trừ vào quỹ xây dựng bang.

❃ Các cấp độ Quan Hàm:

Cấp 1 Chiếm 1 lãnh thổ
Cấp 2 Chiếm 3 lãnh thổ
Cấp 3 Chiếm 6 lãnh thổ
Cấp 4 Chiếm 10 lãnh thổ
Cấp 5 Chiếm 18 lãnh thổ
Cấp 6 Chiếm 42 lãnh thổ

 

❃ Sau khi xin tăng cấp Quan hàm thành công, đối thoại với Quan viên quan hàm để xin Điều chỉnh cấp quan hàm bang hội.

❃ Thành viên trong bang có thể mở Bang Hội - Quan hàm, để xem thông tin 10 cổ đông lớn nhất trong bang.

❃ Top 1 quan hàm có cổ phần nhiều nhất trong bang sẽ được trao Quan Hàm cao hơn 2 bậc so với các thành viên cổ đông bình thường.

❃ Các cổ đông có cổ phần xếp lần lượt theo thứ tự từ 2 đến 9, sẽ được trao các Quan hàm tương ứng từ cao xuống thấp.

❃ Tuỳ thuộc vào số lượng lãnh thổ của bang chiếm lĩnh, mà các thành viên cổ đông sẽ được trao quan hàm khác nhau.

Cấp Quan hàm Bang Số lãnh thổ chiếm được Danh hiệu của Cổ Đông
1 1 Trí Sự
2 3 Tư Mã
3 6 Thái Thú
4 10 Thiếu Khanh
5 18 Thượng Khanh
6 42 Quốc Công
7 - Thừa Tướng
8 - Hoàng Đế

 

                               

 ❃10 cổ đông có cổ phần cao nhất được nhận danh hiệu

   ❃ Các cổ đông sau khi được trao quan hàm và danh hiệu tương ứng

   ❃ Sau khi nhận được Quan Hàm, nhân vật đó có thể mua được Quan ấn tương ứng với Quan Hàm mình đang nhận.

Các Map chiến đấu:

   ❃ Các map dã ngoại sẽ chiến đấu trực tiếp ngay tại map còn các tân thủ thôn sẽ chiến đấu ở các map như sau:

   ❃ Long Tuyền Thôn: tranh đoạt ở Nhạn Đãng Long Thu.

   ❃ Ba Lăng Huyện: tranh đoạt ở Bờ Hồ Động Đình.

   ❃ Đạo Hương Thôn: tranh đoạt ở Mai Hoa Lĩnh.

   ❃ Giang Tân Thôn: tranh đoạt ở Trường Giang Hà Cốc.

   ❃ Vĩnh Lạc Trấn : tranh đoạt ở Quân Mã Trường

   ❃ Vân Trung Trấn : tranh đoạt ở Chiến Trường Cổ

   ❃ Sau khi đã chiếm được Tân Thủ Thôn, ở lần Lãnh Thổ Chiến kỳ sau, Bang hội có thể tấn công các mục tiêu lãnh thổ: ( Báo danh - Tuyên chiến )

   ❃ Lãnh thổ bất kỳ, chưa bị Bang Hội nào chiếm lĩnh (cần phải tuyên chiến).

   ❃ Lãnh thổ láng giềng của Tân Thủ Thôn đang bị Bang Hội khác chiếm lĩnh.

Lưu ý: Đến giờ chinh chiến, đến đúng nơi Bang Hội mình đã đăng ký. Đánh các Long Trụ phe địch. Bảo vệ được Long Trụ mà phe mình chiếm được.

Khi đến thời gian ngừng chiến, phe nào có nhiều điểm tích luỹ hơn sẽ giành được Lãnh Thổ.

Nếu Phe Công thua điểm và Phe Thủ không giữ được bất kỳ Long Trụ nào thì cả 2 đều không thể sở hữu lãnh thổ.

   ❃ Khu vực diễn ra Lãnh Thổ Chiến, có các NPC

   ❃ Có NPC Long Trụ.

   ❃ Có NPC Lính Trung lập (đánh các Bang Hội tham gia lãnh thổ chiến).

   ❃ Có các Boss Lãnh thổ, xuất hiện ngẫu nhiên trên bản đồ lãnh thổ chiến.

Lưu ý: Bang Hội không đăng ký tranh đoạt, khi vào bản đồ đang tranh đoạt, chỉ có thể đứng xem các Bang Hội đã đăng ký đánh mà thôi. Bang Hội đăng ký tuyên chiến ở thôn này, nhưng qua thôn khác cũng không thể đánh được. Trong thời gian Lãnh Thổ Chiến, ở các bản đồ Tranh Đoạt Lãnh Thổ, nếu các Bang không đăng ký tham gia, thì không thể thực hiện PK hay cừu sát các Bang đang tranh đoạt lãnhthổ.

Điểm tích lũy của Bang Hội:

   ❃ Tăng điểm tích luỹ của Bang Hội trong Lãnh Thổ Chiến.

   ❃ Hạ Long Trụ phe địch,Bảo vệ Long Trụ phe mình. Giết người chơi đối địch,binh tướng soái công thành.

   ❃ Có thể xem điểm tích lũy ở bảng Chiến Báo ( sẽ hiện lên trong thời gian Chinh Chiến ).

Sau khi sử dụng các thành phẩm Tranh Đoạt Lãnh Thổ:  Bách Bộ Xuyên Dương Cung, Hình Thiên Chiến Bào, Hành Quân Phù Chú, Du Tử Hộ Thân Phù, Thiên Lý Chỉ Khát Đơn sẽ nhận được:

   ❃ 100 cái đầu tiên: Tăng 14 điểm Danh Vọng Tranh Đoạt Lãnh Thổ

   ❃ 100 cái tiếp theo: Tăng 12 điểm Danh Vọng Tranh Đoạt Lãnh Thổ

   ❃ 300 cái tiếp theo: Tăng 10 điểm Danh Vọng Tranh Đoạt Lãnh Thổ

   ❃ Mỗi ngày sử dụng tối đa 500 cái.

Danh vọng Tranh Đoạt Lãnh Thổ:

Cấp độ danh vọng Danh vọng
Cấp 1 – 2 1500
Cấp 2 – 3 3000
Cấp 3 – 4 4500
Cấp 4 – 5 35000
Cấp 5 - 6 70000

 

❃ Người có danh vọng lãnh thổ chiến càng cao, càng có nhiều cơ hội mua được trang bị Lãnh Thổ Chiến ở Quan Lãnh Thổ:

❃ Quan lãnh thổ bán các phối phương mới dành cho Kỹ Năng Sống từ cấp 80 trở lên.

❃ Quan lãnh thổ bán Bộ Luyện Hoá, dùng luyện hoá các trang bị thuộc Kỹ Năng Sống.                                       

Cấp danh vọng Ghi chú
Cấp 2 Mạo tử luyện hoá đồ: luyện nón cấp 10 thành bộ Trục Lộc.
Cấp 3 Yêu đái luyện hoá đồ: luyện hoá yêu đái cấp 10 thành bộ Trục Lộc.
Cấp 4 Hạng liên luyện hoá đồ: luyện hoá hạng liên cấp 10 thành bộ Trục Lộc.