logo 18

Liên Đấu.

Đăng ký tham gia:

 • Thời gian đăng ký từ mùng 1 đến mùng 4 hàng tháng. Nếu không đăng ký sẽ không thể tham gia thi đấu .
 • Đăng ký liên đấu tại NPC Quan Liên Đấu tại các thành thị. Ở trong trạng thái tổ đội có đúng và đủ các thành viên tham gia đăng ký.
 • Nhân vật đạt đẳng cấp 90.
 • Điều kiện: Tài phú 3.000 và mang phi phong Kinh Thế.
 • Mỗi tháng sẽ chọn ra 1 thể thức thi đấu: Đơn đấu , song đấu , tam đấu , tứ đấu ……

Hướng dẫn tham gia:

 • Khi bắt đầu diễn ra hoạt động các thành viên sẽ đến trước NPC Quan Liên Đấu để tiến vào Khu chuẩn bị, và báo danh với NPC Quan Hội Trường để đăng ký trận đấu.
 • Mỗi trận đấu diễn ra trong vòng 5 phút

Thời gian thi đấu:

 • Từ ngày mùng 5 đến hết ngày 25 các tháng:
 • 21h đến 22h các ngày, mỗi trận kéo dài 5p, cách 10p sẽ có 1 trận.

Giới hạn thi đấu:

 • Mỗi đội sẽ tham gia tối đa được 48 trận tính từ ngày mùng 5 đến ngày 25 hàng tháng – hết ngày 25 sẽ kết thúc Võ Lâm Liên Đấu của tháng đó.

Quy tắc tính điểm:

 • Thắng: 3 điểm
 • Thua : 1 điểm
 • Hòa : 1 điểm
 • Trong trường hợp 2 người chơi k gây dame hoặc dame bằng nhau nhưng k thể dứt điểm sẽ sử hòa.
 • Bị mất kết nối người chơi sẽ bị sử thua ngay lập tức .

Phần thưởng thi đấu:

 • Sau mỗi trận đấu , đội chiến thắng sẽ nhận được 1 Túi quà liên đấu , sử dụng ngẫu nhiên nhận Huyền Tinh 5,6,7,8 và lệnh bài liên đấu.
 • Phần thưởng hết mùa giải ( 1 Tháng ).
 • Cá nhân người chơi phải tham gia ít nhất 24 trận mới có thể nhận thưởng.
 • Các loại lệnh bài Liên Đấu bao gồm Hoàng Kim Bài (1000 điểm danh vọng liên đấu), Bạch Ngân Bài (600 điểm danh vọng liên đấu), Thanh Đồng Bài (400 điểm danh vọng liên đấu), Hắc Thiết Bài (200 điểm danh vọng liên đấu). Các loại lệnh bài Liên Đấu này đều không khóa.
 • khi nhận thưởng cuối mùa giải , người chơi phải ở trạng thái tổ đội như lúc đăng ký tham để nhận thưởng.

Phần thưởng hết mùa Đơn đấu:

 • Nhận qua NPC Quan Liên Đấu (Sơ) từ 07h00 ngày 26 đến ngày 29 Hàng Tháng.

Xếp Hạng Chiến Đội

Kinh Nghiệm

Lệnh Bài Danh Vọng

Hạng 1

30m

3 Lệnh Bài Liên Đấu Hoàng Kim

Hạng 2

20m

2 Lệnh Bài Liên Đấu Hoàng Kim

Hạng 3

15m

1 Lệnh Bài Liên Đấu Hoàng Kim

Hạng 4

10m

1Lệnh bài Liên Đấu Hoàng Kim

Hạng 5 - 10

7m

1 Lệnh bài Liên Đấu Bạch Ngân

Hạng 11 – 20

5m

1 Lệnh bài Liên Đấu Thanh Đồng

Hạng 21 – 50

3m

1 Lệnh bài Liên Đấu Hắc Thiết

Hạng 51 trở lên

1m

 

 

Phần thưởng hết mùa Song Đấu:

 • Nhận qua NPC Quan Liên Đấu (Sơ) từ 07h00 ngày 26 đến ngày 29 Hàng Tháng.

Xếp Hạng Chiến Đội

Kinh Nghiệm

Lệnh Bài Danh Vọng

Hạng 1

30m

3 Lệnh Bài Liên Đấu Hoàng Kim

Hạng 2

20m

2 Lệnh Bài Liên Đấu Hoàng Kim

Hạng 3

15m

2 Lệnh Bài Liên Đấu Hoàng Kim

Hạng 4

10m

2Lệnh bài Liên Đấu Bạch Ngân

Hạng 5 - 10

7m

1 Lệnh bài Liên Đấu Bạch Ngân

Hạng 11 – 50

3m

1 Lệnh bài Liên Đấu Hắc Thiết

Từ 51 trở lên

1m

 

Phần thưởng hết mùa Tam Đấu:

 • Nhận qua NPC Quan Liên Đấu (Sơ) từ 07h00 ngày 26 đến ngày 29 Hàng Tháng.

Xếp Hạng Chiến Đội

Kinh Nghiệm

Lệnh Bài Danh Vọng

Hạng 1

30m

3 Lệnh Bài Liên Đấu Hoàng Kim

Hạng 2

20m

2 Lệnh Bài Liên Đấu Hoàng Kim

Hạng 3

10m

Lệnh Bài Liên Đấu Hoàng Kim

Hạng 4

7m

Lệnh bài Liên Đấu Bạch Ngân

Hạng 5 - 10

5m

Lệnh bài Liên Đấu Thanh Đồng

Hạng 11 – 50

3m

Lệnh bài Liên Đấu Hắc Thiết

Từ 50 trở lên

1m

 

Phần thưởng hết mùa giải Tứ Đấu:

 • Nhận qua NPC Quan Liên Đấu (Sơ) từ 07h00 ngày 26 đến ngày 29 Hàng Tháng.

Xếp Hạng Chiến Đội

Kinh Nghiệm

Lệnh Bài Danh Vọng

Hạng 1

30m

3 Lệnh Bài Liên Đấu Hoàng Kim

Hạng 2

20m

2 Lệnh Bài Liên Đấu Hoàng Kim

Hạng 3

10m

Lệnh Bài Liên Đấu Hoàng Kim

Hạng 4

7m

Lệnh bài Liên Đấu Bạch Ngân

Hạng 5 - 10

5m

Lệnh bài Liên Đấu Thanh Đồng

Hạng 11 trở lên

3m

 

 

Danh vọng Liên Đấu:

 • Sử dụng lệnh bài liên đấu để gia tăng danh vọng.

Danh Vọng

Yêu cầu điểm

Cấp 1 lên 2

3.000

Cấp 2 lên 3

6.000

Cấp 3 lên 4

10.000

Cấp 4 lên 5

75.000

Cấp 5 lên 6

150.000

Đồ phổ / Trang bị Liên Đấu:

 • Có thể  mua đồ luyện hóa Liên Đấu tại NPC Thương Gia Tiêu Dao tại Biện Kinh Phủ - Tiệm Y Phuc.

Vật phẩm / Trang bị

Cấp danh vọng yêu cầu

Y Phục Luyện Hóa Đồ (bộ Liên Đấu)

Cấp 2

Hộ Thân Phù Luyện Hóa Đồ (bộ Liên Đấu)

Cấp 3

Giới Chỉ Luyện Hóa Đồ (bộ Liên Đấu)

Cấp 4

Y Phục Vũ Uy (Bạch Ngân - Loại +4.500 Tài Phú)

Cấp 5

Y Phục Vũ Uy (Hoàng Kim - Loại +14.070 Tài Phú)

Cấp 6