logo 18

TẦN LĂNG LIÊN SEVER

Từ sau bảo trì ngày 17/10 tính năng Tần Lăng Liên Sever sẽ chính thức khai mở. Về cơ chế sẽ giống như Tần Lăng tại các server thường. Sau đây là 1 số lưu ý.

I. Các quy tắc cơ bản

 1. Thời gian

  - Bắt đầu từ 17h00 đến 23h35 (trong thời gian này hoạt động Tần Lăng ở tất cả các server thường có hoạt động sẽ bị đóng).

  - Thời gian mở Tầng 3: từ 22h00 đến 23h30

  - Thời gian xuất hiện boss Tinh Anh: Sau 2 giờ mở Tần Lăng liên sever và hồi sinh sau 2 giờ khi bị tiêu diệt.

  - Thời gian xuất hiện boss Tần Thủy Hoàng và Thủ Vệ: 22h35

 2. Quy tắc chung 

 - Các quy tắc thi đấu vẫn sẽ giữ nguyên cơ chế của Tần Lăng tại server thường. 

*Lưu ý:

- Sau thời gian thử nghiệm 1 tuần sẽ có điều chỉnh thêm để phù hợp hơn với cụm được liên thông.

- Dạ minh châu mua tại NPC Thuốc với giá 5v bạc khóa liên server.

- Rương Phỉ Thúy ở mốc năng động hàng ngày sẽ được nhận thêm 20v bạc khóa lsv (mốc 150 điểm).

- Rương Phỉ Thúy VIP ở mốc năng động hàng ngày sẽ được nhận thêm 40v bạc khóa lsv (mốc 150 điểm).