logo 18

TÍCH LŨY CHUYỂN XU
Thời gian: Bắt đầu từ 05:00 ngày 24/05/2024 đến hết  5:00 ngày 01/06.
Mô tả: 
 - Trong thời gian sự kiện, người chơi chuyển xu vào game đạt mốc sẽ nhận được gói quà tương ứng.
 - Quà sẽ reset vào mỗi 0h ngày mới hàng ngày, người chơi có thể tích lũy nạp KNB để nhận thưởng.
 - Trong thời gian sự kiện, người chơi chuyển xu vào game đạt mốc sẽ nhận được gói quà tương ứng qua thư.
* Lưu ý: 
 - Mỗi gói quà chỉ nhận được 01 lần /ngày.
 - Trong thời gian sự kiện, nếu người chơi nhận được 5 lần của của một mốc thì sẽ được tặng thêm thêm 01 gói quà của mốc đó
 - Người chơi nạp tích lũy đến mốc nào sẽ nhận được quà mốc đó và các mốc thấp hơn.
 - Quà nhận tại pop-up sự kiện tích lũy nạp sau khi người chơi nạp thành công.
 - Trường hợp qua ngày người chơi chưa nhận quà sẽ không thể nhận lại.
* Phần thưởng:
 - S1-S20:
Mốc Nạp KNB
Phần thưởng
200
02 Huyền tinh 7
500 Tinh Hoạt Lực cộng thẳng
50 vạn bạc khóa
1000
01 Huyền Tinh 8
15 Rương điểm danh vọng - Sơ
1000 Tinh Hoạt Lực cộng thẳng
2500
01 Huyền tinh 8
30 Rương mảnh trang bị đồng hành - Trung Cấp
10 Chiến Thư Du Long
4000 Tinh Lực cộng thẳng
5000
01 Huyền Tinh 9
25 Rương điểm danh vọng - Sơ
30 Cờ Chiến Công
4000 Hoạt lực cộng thẳng
10000
Tần Lăng - Hòa Thị Bích
20 Rương mảnh trang bị đồng hành - cao cấp
10 Mảnh Lôi Đình Ấn
3 Thiệp Vàng
20000
01 Huyền Tinh 10
40 Rương mảnh trang bị đồng hành - cao cấp
50 Cờ Chiến Công
02 Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành - Truyền Thuyết
50000
Rương Tiểu Du Long Danh Vọng Lệnh
- S21-S22:
Mốc Nạp KNB
Phần thưởng
200
02 Huyền tinh 6 
500 Tinh Hoạt Lực cộng thẳng
30 vạn bạc khóa
1000
02 Huyền tinh 7 
20 Rương mảnh trang bị đồng hành
1000 Tinh Hoạt Lực cộng thẳng
2500
01 Huyền tinh 8
30 Rương danh vọng - Sơ
15 Chiến Thư Du Long
100 vạn bạc khóa
5000
03 Huyền Tinh 8
40 Rương mảnh trang bị đồng hành - Trung
4000 Tinh Hoạt lực cộng thẳng
10000
2000 Ngũ Hành Hồn Thạch
25 Rương trang bị đồng hành - Cao
40 Rương mảnh trang bị đồng hành - Trung
02 Thiệp Vàng
20000
03 Huyền Tinh 9
40 Rương trang bị đồng hành - Cao
40 Rương mảnh trang bị đồng hành - Trung
01 Tần Lăng - Hòa Thị Bích
50000
Rương Tiểu Du Long Danh Vọng Lệnh