logo 18

TRỔ TÀI DỰ ĐOÁN

I. Tổng quan

Thời gian: 05:00 ngày 28/06/2024 - 5:00 15/07

NPC: Cậu Bé Vàng

Mô tả: Người chơi sẽ tiêu hao KNB để dự đoán và các cặp trận đấu diễn ra từ vòng 1/8 của Euro. Tổng số trận dự đoán - 15 trận.

           Hệ thống sẽ mở dự đoán trước 48h ngày tính từ ngày diễn ra trận bóng

           Ví dụ: Ngày 29-06: Thụy Sĩ và Italy đá thì sẽ mở dự đoán từ 5:00 ngày 27/06 và kết thúc dự đoán vào 5:00 ngày 29/06

           Có 2 mốc dự đoán: 100 KNB, 1000 KNB

           Dự đoán Đúng sẽ nhận về Rương Tiên Tri

           Dự đoán Sai sẽ nhận về Rương An Ủi

* Lưu ý: 

Kết quả sẽ được tính theo Ban Tổ Chức Euro cung cấp.

Thời gian dự đoán: Đến 5h00  ngày diễn ra cặp đấu.

* Chi tiết phần thưởng:

1. Rương An Ủi

Mốc Phần thưởng
100 KNB

01 huyền tinh 7

01 thiệp bạc

02 Tu Luyện Đơn

20 vạn bạc khóa

1000 KNB

02 huyền tinh 8

8 chiến thư du long

5 Rương mảnh trang bị đồng hành - Cao

5 sách exp đồng hành (2500)

2. Rương Tiên Tri

Mốc Phần thưởng
100 KNB

01 huyền tinh 8

01 Thiệp Vàng

02 Tu Luyện Đơn

01 Bản đồ Bí Cảnh

1000 KNB

03 huyền tinh 8

15 chiến thư du long

10 Rương mảnh trang bị đồng hành - Cao

10 sách exp đồng hành (2500)

II. Thưởng tích lũy thắng

- Mô tả: Chỉ áp dụng cho mốc 1000 KNB

Tích lũy thắng Phần thưởng
5

01 Huyền Tinh 10

30000 Tinh Hoạt Lực

30 [Mảnh] Lôi Đình Ấn

30 Cờ Chiến Công

10

02 Huyền Tinh 10

60000 Tinh Hoạt Lực

80 [Mảnh] Lôi Đình Ấn

80 Cờ Chiến Công

15

Rương Trang bị đồng hành Bích Huyết - Ngẫu Nhiên (Cao)

90000 Tinh Hoạt Lực

120 [Mảnh] Lôi Đình Ấn

120 Cờ Chiến Công