logo 18

TRỞ VỀ TUỔI THƠ
Thời gian:  Bắt đầu 05:00 ngày 24/05/2024 và kết thúc 04:59 ngày 15/06
Thời gian hết hạn các vật phẩm sự kiện đặc biệt: 5:00 ngày 15/06.
Áp dụng: Toàn bộ các máy chủ. Tùy từng máy chủ hoặc cụm máy chủ sẽ có phần thưởng/tỷ lệ mở ra vật phẩm phù hợp, Không giới hạn cấp độ.
Mô tả sự kiện:  Người chơi tiêu diệt quái vật cấp độ 50 trở lên tại bản đồ dã ngoại sẽ có tỷ lệ rơi vật phẩm nguyên liệu sự kiện gồm:  Máy Bay Giấy, Cỗ Máy Thời Gian, Bi Thủy Tinh.
I. NPC và vật phẩm liên quan
NPC
Chi tiết
Sứ Giả Hoạt Động
Vị trí: Tại các tân thủ thôn
Chức năng: Ghép vật phẩm sự kiện
Vật phẩm
Chi tiết
Máy Bay Giấy
Vật phẩm nguyên liệu sự kiện, tiêu diệt quái vật dã ngoại Lv 50 trở lên để nhận
Bi Thủy Tinh
Vật phẩm nguyên liệu sự kiện, tiêu diệt quái vật dã ngoại Lv 50 trở lên để nhận
Cỗ Máy Thời Gian
Mua tại Kỳ Trân Các với giá 20 KNB
Phiếu Bé Ngoan
Sử dụng nhận được vật phẩm quý, được ghép từ Máy Bay Giấy và Bi Thủy Tinh
Vé Tuổi Thơ Vui Vẻ
Sử dụng nhận được nhiều vật phẩm quý hiếm giá trị liên thành. Được ghép từ Phiếu Bé Ngoan và 01 Cỗ Máy Thời Gian
[Đặc Biệt] Vé Tuổi Thơ Hạnh Phúc
Sử dụng Vé Tuổi Thơ Vui Vẻ có tỷ lệ nhận được hoặc ghép từ các vật phẩm sự kiện. Vật phẩm event khi ghép ra sẽ khóa, không giao dịch được
Bánh Chocopie (Võ Lâm Mật Tịch - Event)
Sử dụng tối đa 2 vật phẩm trong sự kiện, có được thông qua sử dụng Vé Tuổi Thơ Vui Vẻ hoặc [Đặc Biệt] Vé Tuổi Thơ Hạnh Phúc
Kẹo Bông Gòn (Tẩy Tủy Kinh - Event)
Sử dụng tối đa 2 vật phẩm trong sự kiện, có được thông qua sử dụng Vé Tuổi Thơ Vui Vẻ hoặc [Đặc Biệt] Vé Tuổi Thơ Hạnh Phúc

Chìa Khóa Cỗ Máy Thời Gian

Sau khi sử dụng 5000 Vé Tuổi Thơ Vui Vẻ sẽ nhận được 500 vật phẩm Chìa Khóa (khóa)
Danh hiệu [Bé Khỏe Bé Ngoan]
Có được thông qua sử dụng vật phẩm sự kiện
Vòng sáng [Trở về tuổi thơ]
Có được thông qua sử dụng vật phẩm sự kiện
Robot
Vật phẩm có được thông qua sử dụng event Vé Tuổi Thơ Vui Vẻ và [Đặc Biệt] Vé Tuổi Thơ Hạnh Phúc. Dùng để tặng NPC Bé Trai Vui Vẻ
Búp Bê
Vật phẩm có được thông qua sử dụng event Vé Tuổi Thơ Vui Vẻ và [Đặc Biệt] Vé Tuổi Thơ Hạnh Phúc NPC Bé Gái Hạnh Phúc
* Công thức ghép:
Vật phẩm
Công thức
Phiếu Bé Ngoan
S1-22: 01 Máy Bay Giấy + 01 Bi Thủy Tinh + 02 Vạn Bạc Khóa
Vé Tuổi Thơ Vui Vẻ
01 Phiếu Bé Ngoan + 01 Cỗ Máy Thời Gian
[Đặc Biệt] Vé Tuổi Thơ Hạnh Phúc
01 Phiếu Bé Ngoan + 05 Cỗ Máy Thời Gian + 01 Chìa Khóa Cỗ Máy Thời Gian +03 Vạn Bạc Thường
II. Phần thưởng
*  Khi sử dụng Phiếu Bé Ngoan sẽ nhận người chơi có thể nhận ngẫu nhiên một trong những phần thưởng dưới đây.
- Giới hạn sử dụng/1 nhân vật trong sự kiện: 300.
Phần thưởng
Chi tiết
KNB khóa(20,30,50)
 
2, 4, 6 NHHT
Khóa
Ma Đao Thạch 6
Khóa
Hộ Giáp Phiến 6
Khóa
Ngũ Hành Thạch 6
Khóa
Tần Lăng Dạ Minh Châu
Khóa
Thiệp Lụa
Khóa
Tu Luyện Đơn
Khóa
Huyền Tinh
4-5-6-7 (Khóa)
Sách Exp Đồng Hành
Khóa
Bí Cảnh
Khóa
Rương mảnh trang bị đồng hành
Khóa
Tiền Du Long
Khóa
Exp
15.000
* Khi sử dụng Vé Tuổi Thơ Vui Vẻ , người chơi có thể nhận được 150.000 Exp + 01 Vô Song Lệnh và được thêm một trong những vật phẩm sau:
 - Giới hạn sử dụng/1 nhân vật trong sự kiện: 5000.
Phần thưởng
Chi tiết
KNB khóa(30,50,100)
 
Bạc
 khóa
Bạc
Không khóa
NHHT
vĩnh viễn,Không khóa
Ma Đao Thạch 7,8,9
vĩnh viễn,Không khóa
Hộ Giáp Phiến 7,8,9
vĩnh viễn,Không khóa
Ngũ Hành Thạch 7,8,9
vĩnh viễn,Không khóa
Tần Lăng Dạ Minh Châu
vĩnh viễn,Không khóa
Tiền Du Long
vĩnh viễn,Không khóa
Bạc khóa chuyên dùng cho hoạt động lsv
vĩnh viễn,Không khóa
Tu Luyện Đơn
vĩnh viễn,Không khóa
Bản Đồ Bí Cảnh
vĩnh viễn,Không khóa
Mật Tịch Đơn
vĩnh viễn,Không khóa
Huyền Tinh Cao Cấp: 5,6,7,8,9
vĩnh viễn,Không khóa
Sách Exp Đồng Hành
vĩnh viễn,Không khóa
Bạch Ngân Tinh Hoa
vĩnh viễn,Không khóa
Bạch Kim Tinh Hoa
vĩnh viễn,Không khóa
Thiệp Lụa
vĩnh viễn,Không khóa
Thiệp Bạc (sử dụng có thể sở hữu đồng hành kỹ năng 2-4)
vĩnh viễn,Không khóa
Thiệp Vàng (sử dụng có thể sở hữu đồng hành kỹ năng 3-5)
vĩnh viễn,Không khóa
Thiệp Bạch Kim ( sử dụng chắc chắn sẽ sở hữu đồng hành 5 kỹ năng)
vĩnh viễn,Không khóa
Sách Kỹ Năng Đồng Hành (Sơ Cấp)
vĩnh viễn,Không khóa
Sách Kỹ Năng Đồng Hành (Cao Cấp)
vĩnh viễn,Không khóa
Mật Tịch Đồng Hành (Sơ Cấp)
vĩnh viễn,Không khóa
Rương trang bị đồng hành - Sơ cấp
vĩnh viễn,Không khóa
Bùa may mắn đồng hành (Cấp 1->5)
vĩnh viễn,Không khóa
Bùa may mắn đồng hành [Đặc Biệt] (Cấp 1->5)
vĩnh viễn,Không khóa
Đồng Hành Tẩy Tủy Kinh
vĩnh viễn,Không khóa
Lễ Bao Thú Cưỡi sự kiện (7-15-30 ngày)
vĩnh viễn,Không khóa
Bánh Chocopie (Võ Lâm Mật Tịch - Event)[Võ Lâm Mật Tịch - Event]
Không khóa
Kẹo Bông Gòn (Tẩy Tủy Kinh - Event) [Tẩy Tủy Kinh - Event]
Không khóa
Mặt nạ event
Không khóa
Rương Tiêu Du Long Danh Vọng Lệnh - Ngẫu Nhiên
vĩnh viễn,Không khóa
Tinh Khí Tán
vĩnh viễn,Không khóa
Hoạt Khí Tán
vĩnh viễn,Không khóa
Tinh Lực Đại
vĩnh viễn,Không khóa
Hoạt Lực Đại
vĩnh viễn,Không khóa
Câu hồn ngọc 7x
vĩnh viễn,Không khóa
Câu hồn ngọc 9x
vĩnh viễn,Không khóa
Thẻ đổi tên
vĩnh viễn,Không khóa
Danh hiệu [Bé Khỏe Bé Ngoan]
vĩnh viễn,Không khóa
[Đặc Biệt] Vé Tuổi Thơ Hạnh Phúc
vĩnh viễn,Không khóa
Rương mảnh trang bị đồng hành (đặc biệt)
vĩnh viễn,Không khóa
Robot
vĩnh viễn,Không khóa
Búp Bê
vĩnh viễn,Không khóa
Vô Song Lệnh
vĩnh viễn,Không khóa
* Khi sử dụng [Đặc Biệt] Vé Tuổi Thơ Hạnh Phúc, người chơi có thể nhận được một trong những vật phẩm sau:
- Giới hạn sử dụng/1 nhân vật trong sự kiện: 500.
Phần thưởng
Chi tiết
Huyền tinh cao cấp: 7 - 8 - 9 - 10
vĩnh viễn,Không khóa
Ma Đao Thạch 10
vĩnh viễn,Không khóa
Hộ Giáp Phiến 10
vĩnh viễn,Không khóa
Ngũ Hành Thạch 10
vĩnh viễn,Không khóa
Sách Exp Đồng Hành Truyền Thuyết
vĩnh viễn,Không khóa
Thiệp Vàng
vĩnh viễn,Không khóa
Thiệp Bạc
vĩnh viễn,Không khóa
Thiệp Bạch Kim
vĩnh viễn,Không khóa
Sách Kỹ Năng Đồng Hành (Sơ Cấp)
vĩnh viễn,Không khóa
Sách Kỹ Năng Đồng Hành (Cao Cấp)
vĩnh viễn,Không khóa
Mật Tịch Đồng Hành (Sơ Cấp)
vĩnh viễn,Không khóa
Rương kỹ năng đồng hành ngẫu nhiên
vĩnh viễn,Không khóa
Rương Danh Vọng Hiếm
vĩnh viễn,Không khóa
Bùa may mắn đồng hành (Cấp 1->5)
vĩnh viễn,Không khóa
Bùa may mắn đồng hành [Đặc Biệt] (Cấp 1->5)
vĩnh viễn,Không khóa
Bánh Chocopie (Võ Lâm Mật Tịch - Event)[Võ Lâm Mật Tịch - Event]
Không khóa
Kẹo Bông Gòn (Tẩy Tủy Kinh - Event) [Tẩy Tủy Kinh - Event]
Không khóa
Câu hồn ngọc 7x
vĩnh viễn,Không khóa
Câu hồn ngọc 9x
vĩnh viễn,Không khóa
Vòng sáng [Trở về tuổi thơ] - ngẫu nhiên
vĩnh viễn,Không khóa
Danh hiệu [Bé Khỏe Bé Ngoan]
vĩnh viễn,Không khóa
Lễ Bao Thú Cưỡi sự kiện (7-15-30 ngày)
Không khóa
Búp Bê vĩnh viễn,Không khóa
Robot vĩnh viễn,Không khóa
III. Thưởng đạt mốc
* Khi sử dụng đạt môc 2500 + 5000 Vé Tuổi Thơ Hạnh Phúc hoặc 500 [Đặc Biệt] Vé Tuổi Thơ Vui Vẻ người chơi sẽ nhận được những phần quà sau:
- S1->S18:
Vé Tuổi Thơ Vui Vẻ (2500)
100 Rương mảnh trang bị đồng hành - Cao Cấp (Khóa) 
Vé Tuổi Thơ Vui Vẻ (5000)
- Rương tri ân tuổi thơ vui vẻ Có tỷ lệ nhận được 1 trong 2 vật phẩm sau: Rương trang bị đồng hành bích huyết - Sơ cấp,  Rương trang bị đồng hành bích huyết - trung cấp 
- Chìa Khóa Cỗ Máy Thời Gian (500 vật phẩm - khóa) Là vật phẩm đặc biệt cần có để ghép [Đặc Biệt] Vé Tuổi Thơ Hạnh Phúc
[Đặc Biệt] Vé Tuổi Thơ Hạnh Phúc (500)
Rương tiểu du long danh vọng lệnh - ngẫu nhiên
- S19-20:
Vé Tuổi Thơ Vui Vẻ (2500)
Vũ khí Thanh Đồng-Luyện Hóa Đồ (Khóa)
Vé Tuổi Thơ Vui Vẻ (5000)
- Rương tri ân tuổi thơ vui vẻ Có tỷ lệ nhận được 1 trong 2 vật phẩm sau: Rương trang bị đồng hành bích huyết - Sơ cấp , Rương trang bị đồng hành bích huyết - trung cấp .
- Chìa Khóa Cỗ Máy Thời Gian (500 vật phẩm - khóa) Là vật phẩm đặc biệt cần có để ghép [Đặc Biệt] Vé Tuổi Thơ Hạnh Phúc.
[Đặc Biệt] Vé Tuổi Thơ Hạnh Phúc (500)
01 Tiểu Du Long Danh Vọng Lệnh - [Y Phục] (Khóa)
- S21-22:
Vé Tuổi Thơ Vui Vẻ (2500)
01 Rương tiểu du long danh vọng Lệnh [Hộ Thân Phù] (Khóa)
Vé Tuổi Thơ Vui Vẻ (5000)
- Vũ khí Thanh Đồng-Luyện Hóa Đồ (Khóa)
- Chìa Khóa Cỗ Máy Thời Gian (500 vật phẩm - khóa) Là vật phẩm đặc biệt cần có để ghép [Đặc Biệt] Vé Tuổi Thơ Hạnh Phúc
[Đặc Biệt] Vé Tuổi Thơ Hạnh Phúc (500)
Có tỷ lệ nhận được 1 trong 2 vật phẩm sau: Rương trang bị đồng hành bích huyết - Sơ cấp , Rương trang bị đồng hành bích huyết - trung cấp .