logo 18

Trong giai đoạn mở test không giới hạn lần này chúng tôi sẽ có quà hỗ trợ tăng cấp để các bạn có thể trải nghiệm dễ dàng hơn

Khi các bạn đạt cấp độ yêu cầu có thể nhận quà hỗ trợ tại mục "Phúc Lợi" => "Thưởng Cấp"


Quà đạt cấp 40:

50.000 KNB

50.000 KNB khóa

50.000 Bạc

50.000 Bạc khóa

10.000 Tinh lực

10.000 Hoạt lực


Quà đạt cấp 50:

100.000 KNB

100.000 KNB khóa

100.000 Bạc

100.000 Bạc khóa

10.000 Tinh lực

10.000 Hoạt lực

 

Quà đạt cấp 60:

350.000 KNB

350.000 KNB khóa

350.000 Bạc

350.000 Bạc khóa

10.000 Tinh lực

10.000 Hoạt lực


Quà đạt cấp 70:

500.000 KNB

500.000 KNB khóa

500.000 Bạc

500.000 Bạc khóa

10.000 Tinh lực

10.000 Hoạt lực

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

>>Fanpage: Kiếm Vương 1 ADNX Mobile

>>Kênh trung tâm hỗ trợ khách hàng: https://support.adnx.vn/