logo 18

MÁY CHỦ MỚI MINH GIÁO

Thời gian ra mắt: 10:00 ngày 03/07

Rất nhiều các ưu đãi cũng như sự kiện hấp dẫn sẽ diễn ra tại máy chủ mới.

1. Ưu đã giảm giá Kỳ Trân Các + Ngũ Hành Hồn Thạch

Thời gian: 03/07/2024 - 5:00 ngày 13/07/2024 

2. Quà hỗ trợ người chơi cũ quay lại

Thời gian: 03/07/2024 - 5:00 ngày 13/07/2024 

3. Ưu đãi nạp đơn

Thời gian: 10:00 ngày 03/07/2024 - 5:00 10/07/2024

Mô tả: Trong thời gian sự kiện, người chơi chuyển xu của gói KNB nào sẽ nhận được quà tương ứng của gói KNB đó qua thư. Một ngày chỉ nhận đc 1 lần của mỗi mốc.

Ngoài ra trong thời gian sự kiện, người chơi có tích lũy nhận quà 5 lần của 1 gói sẽ được tặng thêm 01 gói quà của mốc đó.

Ví dụ: Người chơi nhận 5 rương quà của mốc 500 KNB sẽ được nhận thêm 01 gói quà 500 KNB qua thư

Chi tiết phần thưởng:

Gói nạp đơn (KNB) Phần thưởng
200 01 Huyền tinh 7
750 THL cộng thẳng
50 vạn Bạc Khóa
500 02 Huyền tinh 7
1000 THL cộng thẳng
Chiến Thư Du Long x5
100 vạn Bạc Khóa
1000 02 Huyền tinh 8
2000 THL cộng thẳng
15 Rương trang bị đồng hành - Trung Cấp
150 vạn Bạc Khóa
2000 03 huyền tinh 8
5000 THL cộng thẳng
Chiến Thư Du Long x20
Thiệp Vàng x2
5000 02 Huyền Tinh 9
50 Rương trang bị đồng hành - Trung Cấp
40 Rương danh vọng - sơ
05 Thiệp Vàng
10000 03 Huyền Tinh 9
2000 Ngũ Hành Hồn Thạch
50 Rương trang bị đồng hành - Cao Cấp
50 Rương danh vọng - sơ
20000 01 Thiệp Bạch Kim
03 Tinh Hoạt Lực (1 vạn)
20 Mảnh Lôi Đình Ấn
50 Rương danh vọng - Trung
02 Tần Lăng - Hòa Thị Bích
50000 Nhận được 6 rương quà của mốc 200 KNB đến 20000 KNB

4. Sân Cỏ Rực Lửa

Thời gian: 10:00 ngày 03/07/2024 - 5:00 ngày 12/07/2024

5. Đua TOP Server mới

Thời gian: 10:00 ngày 03/07/2024 - 5:00 ngày 18/07/2024

6. Gói ưu đãi Kỳ Trân Các

Mô tả: Trong thời gian sự kiện, người chơi có thể mua các gói ưu đãi giảm giá tại Kỳ Trân Các

Thời gian: 03/07/2024 - 5:00 ngày 13/07/2024

* Gói Danh Vọng

Giá / Giới hạn mua Gói Vật Phẩm
Giá: 250 KNB
Giới hạn mua: 07 lần/Tuần
Gói ưu đãi danh vọng [1] 01 Huyền Tinh 7
10 Rương danh vọng - Sơ
20 vạn bạc khoá
Giá: 500 KNB
Giới hạn mua: 07 lần/Tuần
Gói ưu đãi danh vọng [2] 1000 KNB Khóa
01 Huyền Tinh 8
20 Rương danh vọng - Sơ
30 vạn bạc khoá
Giá: 1000 KNB
Giới hạn mua: 05 lần/Tuần
Gói ưu đãi danh vọng [3] 2000 KNB Khoá
40 Rương danh vọng - Sơ
02 Huyền Tinh 8
LB Chúc Phúc - Sơ
50 vạn bạc khoá
Giá: 5000 KNB
Giới hạn mua: 03 lần/Tuần
Gói ưu đãi danh vọng [4] 5000 KNB Khoá
150 vạn bạc khoá
80 Rương danh vọng - Trung
2 Huyền Tinh 9
LB Chúc Phúc - Trung
Giá: 10000 KNB
Giới hạn mua: 02 lần/Tuần
Gói ưu đãi danh vọng [5] 10000 KNB Khoá
200 vạn bạc khoá
120 Rương danh vọng - Trung
01 Huyền Tinh 10
LB Chúc Phúc - Trung

* Gói Tinh Hoạt Lực

Giá / Giới hạn mua Gói Vật phẩm
Giá: 200 KNB
Giới hạn mua: 07 lần/Tuần
Gói Tinh Hoạt Lực [1] 20 vạn bạc khoá
1000 Tinh Hoạt Lực (Cộng thẳng)
01 Huyền Tinh 7
Giá: 500 KNB
Giới hạn mua: 07 lần/Tuần
Gói Tinh Hoạt Lực [2] 30 vạn bạc khoá
2000 Tinh Hoạt Lực (Cộng thẳng)
01 Huyền Tinh 8
Giá: 1000 KNB
Giới hạn mua: 05 lần/Tuần
Gói Tinh Hoạt Lực [3] 20 vạn bạc thường
50 vạn bạc khoá
3000 Tinh Hoạt Lực (Cộng thẳng)
02 Huyền Tinh 8
Giá: 5000 KNB
Giới hạn mua: 03 lần/Tuần
Gói Tinh Hoạt Lực [4] 50 vạn bạc thường
150 vạn bạc khoá
20000 Tinh Hoạt Lực (Cộng thẳng)
02 Huyền Tinh 9
Giá: 10000 KNB
Giới hạn mua: 02 lần/Tuần
Gói Tinh Hoạt Lực [5] 80 vạn bạc thường
200 vạn bạc khoá
25000 Tinh Hoạt Lực (Cộng thẳng)
03 Huyền Tinh 9
01 Tần Lăng - Hoà Thị Bích

* Gói Đồng Hành

Giá / Giới hạn mua Gói Vật phẩm
Giá: 200 KNB
Giới hạn mua: 07 lần/Tuần
Gói đồng hành [1] 02 Thiệp Bạc
10 Rương mảnh trang bị đồng hành - Trung
3 Sách kinh nghiệm đồng hành
Giá: 500 KNB
Giới hạn mua: 07 lần/Tuần
Gói đồng hành [2] 05 Thiệp Bạc
15 Rương mảnh trang bị đồng hành - Trung
7 Sách kinh nghiệm đồng hành
Giá: 1000 KNB
Giới hạn mua: 05 lần/Tuần
Gói đồng hành [3] 05 Thiệp Bạc
30 Rương mảnh trang bị đồng hành - Trung
15 Sách kinh nghiệm đồng hành
Rương bùa may mắn đồng hành [Trung Cấp]
Giá: 5000 KNB
Giới hạn mua: 03 lần/Tuần
Gói đồng hành [4] 02 Thiệp Vàng
60 Rương mảnh trang bị đồng hành - Trung
40 Sách kinh nghiệm đồng hành
01 Rương trang bị đồng hành - Bích Huyết (sơ cấp)
Giá: 10000 KNB
Giới hạn mua: 02 lần/Tuần
Gói đồng hành [5] 05 Thiệp Vàng
80 Rương Mảnh trang bị đồng hành - Cao
80 Sách kinh nghiệm đồng hành
Rương bùa may mắn đồng hành [Cao Cấp]

7. Khác

- Tặng Rương hỗ trợ cấp độ ngay ở Tích Lũy Đăng Nhập - Ngày 1.

- Yêu cầu cấp độ: Cấp độ 10 mới có thể sử dụng

- Chức năng: 

Ngày 1: Dưới level 50 thăng cấp lên level 50, trên level 50 thăng cấp lên level 52

Ngày 2: Dưới level 60 thăng cấp lên level 60, trên level 60 thăng cấp lên level 62

*Chú ý: Khi đã vượt cấp ở các mốc bạn sẽ không nhận được thêm Exp

---------------------------------

* Bạch Hổ Đường, Tống Kim Rực Lửa

* Tiêu Dao Cốc, Thi Đấu Môn Phái

* Giao Dịch, Cày Cuốc Tự Do

* Chế Vỏ Sò Vàng, Quay Bách Bảo Rương

* 12 Môn Phái

* Săn Boss Cao Thủ, Hải Tặc

* Chế Tạo Trang Bị, Cường Hóa Huyền Tinh

* Hệ Thống Phi Phong Tài Phú.