logo 18

NỘI DUNG CẬP NHẬT THÁNG 7
Thời gian cập nhật: 03/07
Nhằm tăng tính cạnh tranh cũng như hạn chế tình trạng kéo xe đi hoạt động, tháng 7 này chúng tôi sẽ tiến hành cập nhật một số nội dung như sau:
I. Cập nhật lại cụm liên server:
Cụm liên server 1: S1->S18
Cụm liên server 2: S19 và S20
Cụm liên server 3: S21 và S22
Do chênh lệnh sức mạnh khá nhiều giữa cụm 1->10 và 11->18, vậy nên chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại cụm liên server như ban đầu:
Cụm liên server 1: S1 ->S10
Cụm liên server 2: S11->18
II. Tiến hành điều chỉnh thưởng các hoạt động như:
- Bạch Hổ Đường
- Tống Kim
- Tiêu Dao Cốc
- Boss Võ Lâm Cao Thủ
- Quà năng động ngày
- Hỏa Kỳ Lân và Lam Kỳ Lân )
- Tần Thủy Hoàng Liên Server 
Chi tiết sẽ được thông báo sau khi chỉnh sửa hoàn tất.
III. Điều chỉnh lại yêu cầu trang bị phi phong để tham gia hoạt động:
Đối với mỗi cụm server sẽ có yêu cầu trang bị phi phong tối thiểu để tham gia hoạt động khác nhau, cụ thể như sau:
Đối với S1->20: Yêu cầu trang bị tối thiểu phi phong Hỗn Thiên để tham gia hoạt động
Hoạt động Mô tả Yêu Cầu Trang Bị Phi Phong
Tống Kim Yêu cầu trang bị phi phong Hỗn Thiên mới có thể báo danh vào hoạt động Phi Phong Hỗn Thiên - Cấp 6
Phi Phong Ngự Không - Cấp 5
Bạch Hổ Đường Yêu cầu trang bị phi phong Hỗn Thiên mới có thể báo danh vào hoạt động Phi Phong Hỗn Thiên - Cấp 6
Phi Phong Ngự Không - Cấp 5
Tranh Đoạt Lãnh Thổ

Đối với việc tham gia hoạt động, người chơi phải trang bị phi phong Hỗn Thiên mới nhận được điểm chiến công tranh đoạt lãnh thổ cũng như nhận thưởng ở NPC khi hoạt động tranh đoạt lãnh thổ kết thúc

* Lưu ý: Người chơi trang bị phi phong không đạt yêu cầu vẫn có thể tham gia thi đấu nhưng không thể nhận thưởng

Phi Phong Hỗn Thiên - Cấp 6
Phi Phong Ngự Không - Cấp 5
Tần Lăng Yêu cầu trang bị phi phong Hỗn Thiên mới có thể báo danh vào bản đồ Phi Phong Hỗn Thiên - Cấp 6
Phi Phong Ngự Không - Cấp 5
Võ Lâm Liên Đấu Yêu cầu trang bị phi phong Hỗn Thiên mới có thể tạo tổ đội và vào bản đồ Phi Phong Hỗn Thiên - Cấp 6
Phi Phong Ngự Không - Cấp 5
Vào bản đồ Liên Server Yêu cầu trang bị phi phong Hỗn Thiên mới có vào bản đồ liên server Phi Phong Hỗn Thiên - Cấp 6
Phi Phong Ngự Không - Cấp 5

Đối với S21 trở đi: Yêu cầu trang bị tối thiểu phi phong Kinh Thế để tham gia hoạt động
Hoạt động Mô tả Yêu Cầu Trang Bị Phi Phong
Tống Kim Yêu cầu trang bị phi phong Kinh Thế mới có thể báo danh vào hoạt động Phi Phong Kinh Thế - Cấp 4
Bạch Hổ Đường Yêu cầu trang bị phi phong Kinh Thế mới có thể báo danh vào hoạt động Phi Phong Kinh Thế - Cấp 4
Tranh Đoạt Lãnh Thổ Đối với việc tham gia hoạt động, người chơi phải trang bị phi phong Kinh Thế mới nhận được điểm chiến công tranh đoạt lãnh thổ cũng như nhận thưởng ở NPC khi hoạt động tranh đoạt lãnh thổ kết thúc Phi Phong Kinh Thế - Cấp 4
Tần Lăng Yêu cầu trang bị phi phong Kinh Thế mới có thể báo danh vào bản đồ Phi Phong Kinh Thế - Cấp 4
Võ Lâm Liên Đấu Yêu cầu trang bị phi phong Hỗn Thiên mới có thể tạo tổ đội và vào bản đồ Phi Phong Kinh Thế - Cấp 4
Vào bản đồ Liên Server Yêu cầu trang bị phi phong Kinh Thế mới có vào bản đồ LSV Phi Phong Kinh Thế - Cấp 4
IV. Đua Top Liên Server
- Trong tháng 7 BQT sẽ cho ra mắt các tính năng đua Top liên server , với những phần quà đặc biệt dành riêng cho những cao thủ võ lâm hay những đại hiệp có uy danh ngút trời.

V. Cập nhật rương thưởng:
Thời gian:
5:00 ngày 03/07/2024
Để người chơi tiếp cận phi phong cũng như nâng cấp ấn dễ hơn, chúng tôi bổ sung thêm phần thưởng Ngũ Hành Hồn Thạch vào rương hoạt động ngày, cụ thể như sau:

 
Rương
Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5
Rương Phỉ Thúy
01 Huyền Tinh 6
02 Rương mảnh trang bị đồng hành - Sơ
03 Rương danh vọng - Sơ
20 vạn bạc khóa liên server
10 Ngũ Hành Hồn Thạch
 
Rương Phỉ Thúy VIP
01 Mảnh Lôi Đình Ấn
05 Rương mảnh trang bị đồng hành - Sơ
03 Rương danh vọng - Trung
40 vạn bạc khóa liên server
20 Ngũ Hành Hồn Thạch
 

Ngoài ra, chúng tôi điều chỉnh thêm phần thưởng các mốc điểm của gói năng động thường và VIP, cụ thể như sau:
Rương
Item 1
Item 2
Item 3
Rương gói hoạt động tháng [1]
01 Huyền Tinh 8
01 Càn khôn phù (100)
02 Thiệp vàng (cấp 3)
Rương gói hoạt động tháng [1] - VIP
01 Huyền Tinh 8
01 Càn khôn phù (100)
03 Thiệp vàng (cấp 3)
Rương gói hoạt động tháng [2]
01 Bản đồ Bí Cảnh
02 Tu Luyện Đơn
01 Huyền Tinh 8
Rương gói hoạt động tháng [2] - VIP
02 Bản đồ Bí Cảnh
04 Tu Luyện Đơn
01 Huyền Tinh 8
Rương gói hoạt động tháng [3]
01 Huyền Tinh 9
10 Chiến Thư Du Long
2500 Tinh Hoạt Lực
Rương gói hoạt động tháng [3] - VIP
01 Huyền Tinh 9
20 Chiến Thư Du Long
2500 Tinh Hoạt Lực
Rương gói hoạt động tháng [4]
01 Rương vừa đẹp vừa cao quý
20 Rương mảnh trang bị đồng hành - Trung
5000 Tinh Hoạt Lực
Rương gói hoạt động tháng [4] - VIP
01 Rương vừa đẹp vừa cao quý
30 Rương mảnh trang bị đồng hành - Trung
5000 Tinh Hoạt Lực
Rương gói hoạt động tháng [5]
50 Tiền Du Long
LB Chúc Phúc - Trung
20 Rương mảnh trang bị đồng hành - Cao
Rương gói hoạt động tháng [5] - VIP
50 Tiền Du Long
LB Chúc Phúc - Trung
01 Thiệp Bạch Kim

Rương 1 vốn 4 lời:
Phần thưởng nhận được từ rương như sau:

 
Ngày
Vật phẩm 1
Vật phẩm 2
Vật phẩm 3
1
Ấn đồng hành - Thường (7 ngày)
10 vạn bạc thường
50 vạn bạc khóa
2
5 Chiến Thư Du Long
 
01 Bí Cảnh
01 Tu Luyện Đơn
3
01 Huyền Tinh 8
1000 Tinh Lực
1000 Hoạt Lực
4
300 Ngũ Hành Hồn Thạch
 
15 Rương mảnh trang bị đồng hành
15 Rương danh vọng sự kiện

VI. Nhận Buff liên server

- Mô tả: Người chơi từ S11 => S18 sau khi vào Hoàng Thành LSV sẽ tự động nhận được Buff hỗ trợ , tăng chỉ số như sau:

Thuộc tính Buff
Sinh lực tối đa: +5000 điểm
Nội lực tối đa: +2000 điểm
Kháng tất cả: +100
Giảm sát thương chí mạng: +10%
Hiệu xuất phục hồi sinh lực: 15%
Hiệu xuất phục hồi nội lực: 8%

* Lưu ý: Chỉ số sẽ được thay đổi cho phù hợp tùy theo tình hình liên server.

Áp dụng cho người chơi đạt cấp độ 90 trở lên

VII. Kéo dài thời gian sự kiện Sôi Động Cùng Bóng Đá:
 

Thời gian: 05:00 ngày 06/07/2024 - 5:00 ngày 13/07

NPC: Cậu Bé Vàng

Mô tả: Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày người chơi đăng nhập game có thể tới gặp NPC Cậu Bé Vàng để nhận quà Check-in Đại Lễ. Sẽ có 3 phần quà cụ thể như sau:

1. Quà Check-in Thường - Tiêu hao 20 vạn bạc thường, nhận tối đa 1 lần/ngày trong thời gian sự kiện.

2. Quà Check-in Trung Cấp - Tiêu hao 250 KNB/Lần, nhận tối đa 5 lần/ngày trong thời gian sự kiện

3. Quà Check-in Cao Cấp - Tiêu hao 2500 KNB/Lần, nhận tối đa 3 lần/ngày trong thời gian sự kiện

Chi tiết phần thưởng:

Vật phẩm

Giới hạn

Chi tiết

Phần thưởng

Quà Check-in Thường

02 lần/ngày

- Tiêu hao 20 vạn bạc thường để nhận gói quà tại NPC Cậu Bé Vàng

Rương huyền tinh ngẫu nhiên (7-8-9)

5 Rương danh vọng - Sơ

5 Rương mảnh trang bị đồng hành - Sơ

50 Ngũ Hành Hồn Thạch

Quà Check-in Trung Cấp

05 lần/ngày

- Tiêu hao 250 KNB để nhận gói quà tại NPC Cậu Bé Vàng

Nhận ngẫu nhiên huyền tinh 8,9

15 Rương danh vọng - Sơ

10 rương mảnh trang bị đồng hành - Trung

150 Ngũ Hành Hồn Thạch

Quà Check-in Cao Cấp

03 lần/ngày

- Tiêu hao 2500 KNB để nhận gói quà tại NPC Cậu Bé Vàng

Nhận ngẫu nhiên huyền tinh 9,10

20 Rương mảnh trang bị đồng hành - Cao

10 Chiến Thư Du Long

800 Ngũ Hành Hồn Thạch

VIII. Nâng cấp ấn đồng hành

- Tỷ lệ nâng cấp thành công ở tất cả các mốc đều là: 100% .

- Điều chỉnh nguyên liệu nâng cấp ở các cấp độ:

Ấn Đồng Hành Bích Huyết - Ấn Đồng Hành - Thường
- 500 Ngũ Hành Hồn Thạch
- 5 Huyền Tinh 8
- 5000 Tinh Lực
- 5000 Hoạt lực
Ấn Đồng Hành Kim Lân - Ấn Đồng Hành Bích Huyết
- 1000 Ngũ Hành Hồn Thạch
- 03 Huyền Tinh 9
- 5000 Tinh Lực
- 5000 Hoạt lực
Ấn Đồng Hành Đơn Tâm - Ấn Đồng Hành Kim Lân
- 1500 Ngũ Hành Hồn Thạch
- 05 huyền tinh 9
- 7000 Tinh Lực
- 7000 Hoạt lực
Ấn Đồng Hành Long Đằng - Ấn Đồng Hành Đơn Tâm
- 3000 Ngũ Hành Hồn Thạch
- 3 Huyền Tinh 10
- 10000 Tinh Lực
- 10000 Hoạt lực

VIIII. Chỉnh sửa bang hội/Gia tộc

Gia Tộc: Tối đa 15 thành viên / 01 gia tộc

Bang Hội: Tối đa 2 gia tộc / 01 bang hội

* Lưu ý: hiện tại cơ chế này mới chỉ áp dụng cho S23 - Minh Giáo.