logo 18

HOẠT ĐỘNG LIÊN SERVER 89
 
I. Giới thiệu
- Thời gian: Bắt đầu vào 24/05 .
- NPC: Bạch Thu Lâm  và  Chọn "Hoàng Thành Liên Server 89" Sau đó tiếp tục chọn Hoàng Thành Liên Server 89.
- Yêu cầu: Người chơi trang bị Phi Phong 4 (Kinh Thế) trở lên mới có thể vào và cấp từ 89 trở xuống
II. Hoạt động Bạch Hổ Đường
- NPC Liên Quan: NPC Báo danh Bạch Hổ Đường => Chọn Bạch Hổ Đường (Sơ)
- Giờ hoạt động: 
Báo danh: 19:50:00 -> 19:59:59 hàng ngày
Bắt đầu hoạt động: 20:00:00 hàng ngày.
II. Tống Kim Liên Server
- NPC Liên Quan: NPC Báo danh tống kim (Phe Tống), NPC Báo danh tống kim (Phe Kim).
- Giờ hoạt động: 
Báo danh: 21:15:00 - 21:29:59 hàng ngày
Bắt đầu hoạt động: 21:30:00 hàng ngày
- Phần thưởng: Cơ chế rương thưởng Tống Kim Liên Server: Hạn sử dụng 30 ngày, không khóa.
Top
Rương Tống Kim Liên Server
1
10
2
5
3
5
4
4
5
4
6
4
7
3
8
3
9
3
10
3