logo 18

THÔNG BÁO NÔP VÔ SONG LỆNH
I. Thông tin chung
Thời gian: 5:00 ngày 25/05 - 5:00 ngày 05/06
Cách thức nộp: Người chơi đến NPC Hoàng Thường => Chọn " Nộp Vô Song Lệnh "  => Hệ thống sẽ hiện thị tất cả số Vô Song Lệnh đang có tại túi đồ và bấm Nộp.
1. Hình thức chọn
 - Top 8 bang hội nộp Vô Song Lệnh sẽ được tham gia giải đấu Bang Hội Vô Song - Mùa 2. Trong đó có 2 đội ưu tiên sẽ nhận được thêm những phần thưởng hấp dẫn.
 - Toàn bộ thành viên trong bang hội có thể tham gia nộp vô song lệnh. Kết thúc thời gian báo danh, BQT sẽ tổng hợp toàn bộ số lượng Vô Song Lệnh đã nộp của thành viên bang và công bố kết quả Top 8 bang hội đủ điều kiện tham gia vòng bảng.
* Ngoài ra, bang hội đạt Top nộp Vô Song Lệnh sẽ nhận được quà, cụ thể như sau:
- Yêu cầu:  Thành viên trong bang hội cần nộp tối thiểu 1000 Vô Song Lệnh để đủ điều kiện nhận quà.
Top
Phần thưởng
1
30 Chiến Thư Du Long
Ấn Đồng Hành Kim Lân - 7 Ngày
2
20 Chiến Thư Du Long
Ấn Đồng Hành Bích Huyết - 7 Ngày
3
10 Chiến Thư Du Long
Quà Bang Chủ: Bang chủ phải nộp tối thiểu 20000 Vô Song Lệnh để đủ điều kiện nhận quà.
Top
Phần thưởng
1
100 Mảnh đồng hành Yến Tiểu Lâu
2
50 Mảnh đồng hành Yến Tiểu Lâu
3
30 Mảnh đồng hành Yến Tiểu Lâu
2. Đăng ký thành viên tham gia
- Sau khi công bố 8 bang hội đủ điều kiện, các bang chủ tiến hành tổng hợp danh sách thành viên trong bang và gửi tới BQT để báo danh thành viên tham gia giải đấu.
- Mỗi bang cần tối thiểu 12 thành viên và tối đa 30 thành viên được đăng ký tham gia giải đấu.
- Trong tổng số 30 người đăng ký sẽ có 24 thành viên đánh chính thức và 6 thành viên dự bị.
- Bang chủ của mỗi bang sẽ điền thông tin của các thành viên vào file BQT cung cấp và gửi về Fanpage.
3. Máy chủ giải đấu
- BQT sẽ chỉ copy thông tin nhân vật của người chơi sang server giải đấu.
* Người chơi sẽ thi đấu bằng trang bị thi đấu sẽ được BQT cung cấp. Trang bị được cung cấp gồm:
 - Cấp độ : 129 
 - Vũ Khí Tần Lăng Thanh Đồng.
 - Trang bị  cường hóa +16.
 - Phù Chúc Phúc (Bạch Ngân).
 - Phi Phong 8.
 - Ngựa +1 kỹ năng.
 - Mật tịch trung cấp/cao cấp của phái cấp 100.
 - Lôi Đình Ấn (Không nâng cấp cường hóa/nhược hóa).
 - Nhận mật tịch cao và Exp mật tịch.
 - Nhận bạc khóa (phục vụ mua thuốc/lắc/dạ minh châu tại hiệu thuốc.
- Dạ Minh Châu (nhận ở NPC khi thi đấu 11 viên).
* Các vật phẩm hỗ trợ sẽ có tại NPC Hiệu Thuốc:
- Dược phẩm máu du long
- Ngũ Hành Thạch, Hộ Giáp Phiến, Ma Đao Thạch Cấp 10
* Lưu ý: Tại giải đấu lần này sẽ không có Đồng Hành hỗ trợ.
II. Thể lệ thi đấu
- Hoạt động thi đấu ở Bang Hội Vô Song - Mùa 2 sẽ là bản đồ Tần Lăng.
- Nhiệm vụ của 2 bang hội là tiêu diệt thành công Tần Thủy Hoàng tại Tần Lăng 3 và thu thập rương Tần Thủy Hoàng giao lại cho BTC để tính điểm chiến công, cụ thể như sau:
Hạng mục
Điểm chiến công
Yêu Cầu
Tinh Anh 2 (Quỷ Mẫu)
1 điểm
Có thông báo tổ đội thành viên trong bang hội tiêu diệt thành công BOSS
Tần Thủy Hoàng
3 điểm
Rương Tinh Anh
0,5 điểm/Rương
Sau khi kết thúc trận đấu, Bang Chủ giao dịch rương cho Anh Kỹ Thuật để được tính điểm
Rương Tần Thủy Hoàng
1 điểm/ Rương
- Trận đấu sẽ kết thúc khi: Toàn Bộ BOSS trong bản đồ Tần Lăng 3 được tiêu diệt hoặc thời gian bản đồ Tần Lăng 3 đóng cửa.
- Bang hội nào ghi được nhiều điểm chiến công hơn sẽ là bang hội giành chiến thắng,
* Lưu ý:
- Chỉ có Tinh Anh tầng 2 và Boss Tần Thủy Hoàng sẽ không có Boss Thủ Vệ 1 và 2.
- 2 bang không tiêu diệt được BOSS nào, BQT sẽ tính thua cả 2.
- Bang hội không đủ thành viên tham gia đạt mức tối thiểu (12 người) trong trận => Xử thua.
- Tất cả các hành vi lợi dụng bất kỳ Bug Hack hay gian lận đều bị xử thua.
- Quyết định của BQT sẽ là quyết định cuối cùng.
 
III. Phần thưởng
1. Quà từng trận đấu
- Sau khi thúc mỗi trận đấu các thành viên của đội Thắng sẽ nhận được : 03 Rương giải đấu liên server / Thành viên .
- Sau khi thúc mỗi trận đấu các thành viên của đội Thua sẽ nhận được: 01 Rương giải đấu liên server / Thành viên .
- Khi sử dụng Rương giải đấu liên server có tỷ lệ nhận 1 trong các vật phẩm sau:
Vật phẩm Chi tiết
Huyền tinh 8 Khóa
Huyền tinh 9 Khóa
100 Ngũ Hành Hồn Thạch Khóa
200 Ngũ Hành Hồn Thạch Khóa
500 Ngũ Hành Hồn Thạch Khóa
01 Thiệp bạc Khóa
01 Thiệp vàng Khóa
01 Thiệp bạch kim Khóa
5 Rương danh vọng Khóa
5 Rương danh vọng - Trung Khóa
5 Rương mảnh trang bị đồng hành - Sơ Khóa
5 Rương mảnh trang bị đồng hành - Trung Khóa
5 Rương mảnh trang bị đồng hành - Cao Khóa
1 Phiếu danh vọng Liên Đấu Liên Server (1 phiếu = 10đ) Khóa
3 Phiếu danh vọng Liên Đấu Liên Server (1 phiếu = 10đ) Khóa
5 Phiếu danh vọng Liên Đấu Liên Server (1 phiếu = 10đ) Khóa
10 vạn bạc thường Khóa
20 vạn bạc khóa Khóa
1000 KNB Khóa Khóa

 

2. Thưởng Xếp Hạng - Bang Chủ

Top Phần thưởng
1
Tạc tượng vinh danh Bang Hội (90 ngày)
Tag bang độc quyền (60 ngày)
Kỷ niệm chương pha lê - bang hội vô song Top 1
Vòng sáng bang hội vô song - Top 1
02 Rương danh vọng tiểu du long ngẫu nhiên ( Sẽ được đổi thành rương tự chọn nếu nằm trong top 2 đội ưu tiên)
200 Mảnh đồng hành Yến Tiểu Lâu
300 Rương mảnh trang bị - cao cấp
2
Kỷ niệm chương pha lê - bang hội vô song Top 2
01 Rương danh vọng tiểu du long ngẫu nhiên ( Sẽ được đổi thành rương tự chọn nếu nằm trong top 2 đội ưu tiên)
Vòng sáng bang hội vô song
120 Mảnh đồng hành Yến Tiểu Lâu
200 Rương mảnh trang bị - cao cấp
3
Kỷ niệm chương pha lê - bang hội vô song Top 3
01 Rương danh vọng tiểu du long ngẫu nhiên ( Sẽ được đổi thành rương tự chọn nếu nằm trong top 2 đội ưu tiên)
80 Mảnh đồng hành Yến Tiểu Lâu
150 Rương mảnh trang bị - cao cấp

 

3. Thưởng Xếp Hạng - Thành viên

Top 
Phần thưởng
1
Tag bang độc quyền (60 ngày)
Vòng sáng bang hội vô song - Top 1
100 Rương danh vọng - Trung
100 Rương mảnh trang bị đồng hành - cao cấp
01 Thiệp Bạch Kim
2
Vòng sáng bang hội vô song
70 Rương danh vọng - Trung
70 Rương mảnh trang bị đồng hành - cao cấp
05 Thiệp Vàng
3
50 Rương danh vọng - Trung
50 Rương mảnh trang bị đồng hành - cao cấp
03 Thiệp Vàng

 

4. Thưởng thêm cho đội đạt top vô song lệnh
- Khi bang hội giành Top 1 hoặc Top 2 của giải mà nằm trong Top những bang nộp vô song lệnh nhiều nhất thì  Bang Chủ sẽ được đổi từ  Rương danh vọng tiểu du long ngẫu nhiên => Rương danh vọng tiểu du long tự chọn trong phần thưởng Top.
- Khi bang hội giành Top 1,2 hoặc Top 3 của giải mà nằm trong Top những bang nộp vô song lệnh nhiều nhất thì các thành viên sẽ được thưởng thêm như sau:
Top
Phần thưởng
1
50 Rương danh vọng - Trung
50 rương mảnh trang bị đồng hành - cao cấp
2
30 Rương danh vọng - Trung
30 rương mảnh trang bị đồng hành - cao cấp
3
20 Rương danh vọng - Trung
20 rương mảnh trang bị đồng hành - cao cấp

* Đặc biệt: 01 Rương Chiến Thần Hàn Ngọc Bội - Trang bị bội Bạch Ngân (Không khóa) danh cho bang hội đạt vị trí Top 1 giải đấu.