logo 18

Bản cập nhật ngày 9/8

I. Điều Chỉnh Môn Phái

✽ Điều chỉnh giảm "sinh lực" từ thuộc tính "ngoại công" của môn phái Đường Môn.

✽ Chỉnh sửa Mật Tịch Cao Cấp của môn phái Ma Nhẫn.

✽ Tác dụng của hiệu ứng kháng phản đòn thọ thương.

II. Phi Phong

Tên Phi Phong Sinh lực Sinh lực Kháng tất cả Kháng thời gian ngũ hành Giảm xác suất bị trạng thái ngũ hành
Vô song 100%  => 130% 1000 => 1500 135 => 160 200 => 250 200 => 250
Chí Tôn 80% => 100% 800 => 1000 90 => 120 150 => 200 150 => 200
Tiềm Long 75% => 85% 750 => 850 85 => 95 100 => 120 100 => 120
Sồ Phượng 75% => 80% 750  => 800 85 => 90 100 => 110 100 => 110
Hỗn Thiên 70% => 75% 700 => 750