logo 18

 

Nhiệm vụ Thương Hội là một trong những nhiệm vụ mang đến nhiều phần thưởng cho quý đồng đạo. Đồng đạo dễ dàng tham gia nhiệm vụ này vì điều kiện khá dễ dàng.

Nhiệm vụ Thương Hội tuy không khó để thực hiện nhưng đòi hỏi quý đồng đạo phải có sự kiên trì vì có nhiều nhiệm vụ thu thập. Để nhận nhiệm vụ, đồng đạo có thể gặp Chủ Thương Hội ở các thành thị lớn.

Cách thức tham gia

Khi hội đủ điều kiện, đồng đạo có thể tìm đến Chủ Thương Hội tại các thành lớn để nhận nhiệm vụ Thương Hội.

Một nhiệm vụ Thương Hội bao gồm 40 bước.

Sau khi hoàn thành xong 40 bước mới được xem là hoàn thành 1 nhiệm vụ Thương Hội.

Nhiệm vụ thương hội bao gồm 3 loại chính:

Đưa thư : Đưa thư của thương hội đến vị trí Người Liên Lạc Thương Hội, do chủ Thương Hội chỉ định.

Thu thập : Thu thập các vật phẩm do Chủ Thương Hội yêu cầu.

Sưu tầm : Sưu tầm các lệnh bài do chủ Thương Hội yêu cầu.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

>>Fanpage: Kiếm Vương 1 ADNX Mobile

>>Kênh trung tâm hỗ trợ khách hàng: https://support.adnx.vn/