logo 18

Thời gian: 28/4 - 12/5

Hướng dẫn sử dụng thẻ quà:

- Bước 1: Truy cập cổng thanh toán > Đăng nhập;

- Bước 2: Chọn Nạp game > Nạp xu;

- Bước 3: Chọn hình thức nạp thẻ MoMo > chọn gói nạp (từ 20.000Đ);

- Bước 4: Tại màn hình thanh toán MoMo, nhập mã “KV1DAILE”, chọn “Áp dụng”;

* Giá hiển thị sẽ là giá phải trả sau khi áp dụng mã.

- Bước 5: Kiểm tra thông tin, chọn “Xác nhận” để thanh toán.

✵ Các game thủ lưu ý:

- Số lượng thẻ quà có hạn, chương trình có thể kết thúc trước thời hạn nếu hết ngân sách khuyến mãi, thẻ quà chưa sử dụng sẽ tự động thu hồi.

- Mỗi khách hàng chỉ được hưởng ưu đãi tối đa 1 lần (1 lần/1 tài khoản MoMo/1 SĐT/1 CMND/1 tài khoản ngân hàng).

- Chương trình KHÔNG áp dụng cộng gộp, KHÔNG có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

Chi tiết:

Chào Đại Lễ, nạp siêu mê