logo 18

Cùng với niềm vui ra mắt chính thức Kiếm Vương 1 ADNX Mobile Hoa Nhi gửi tới các vj đại hiệp chuỗi sự kiện cùng những phần thưởng cực hấp dẫn nhé!

 

ĐUA TOP TÀI PHÚ

TOP 3 đại hiệp có điểm trên BXH Tài Phú cao nhất sẽ nhận phần thưởng từ NPH

Phần thưởng:

TOP 1: Ngựa Ức Vân (Tất cả kỹ năng +1), Danh Hiệu TOP 1 , Huyền Tinh 9x3, Bạc Khóa, Đồng Khóa, Võ lâm mật tịch x1, Tẩy tủy kinh x1, Vỏ Sò Vàng x100

TOP 2: Mã Bài (Xích Thố), Danh Hiệu TOP 2, Huyền Tinh 9x2, Bạc Khóa, Đồng Khóa, Võ lâm mật tịch x1, Tẩy tủy kinh x1, Vỏ Sò Vàng x100

TOP 3: Danh Hiệu TOP3, Huyền Tinh 9x1, Bạc Khóa, Đồng Khóa, Võ lâm mật tịch x1, Tẩy tủy kinh x1, Vỏ Sò Vàng x100

ĐUA TOP UY DANH

TOP 3 đại hiệp có điểm trên BXH Uy Danh cao nhất sẽ nhận phần thưởng từ NPH

Phần thưởng:

TOP 1: Huyền Tinh 9x1, Bạc Khóa, Đồng Khóa, Võ lâm mật tịch x1, Tẩy tủy kinh x1, Vỏ Sò Vàng x50

TOP 2: Huyền Tinh 8x2, Bạc Khóa, Đồng Khóa, Võ lâm mật tịch x1, Tẩy tủy kinh x1, Vỏ Sò Vàng x50

TOP 3: Huyền Tinh 8x1, Bạc Khóa, Đồng Khóa, Võ lâm mật tịch x1, Tẩy tủy kinh x1, Vỏ Sò Vàng x50

Thời gian diễn ra của 2 sự kiện sẽ là 30 ngày

Bắt đầu từ ngày mở máy chủ đến 23h59 ngày thứ 30

Ví dụ: Ngày mở máy chủ là ngày 01/01 thì sự kiện sẽ kết thúc vào 23h59 ngày 30/01

Lưu ý : Tất cả vật phẩm phần thưởng đều "khóa" không thể giao dịch.