logo 18

Thi đấu môn phái là hoạt động đặc sắc chỉ có riêng tại Kiếm Vương 1. Đây là nơi cao thủ các phái tranh tài với đồng môn để giành lấy danh hiệu Tân Nhân Vương môn phái, được Chưởng môn trao quyền Đại sư huynh - Đại sư tỷ uy danh khắp thiên hạ.

Yêu cầu tham gia thi đấu

Người chơi đạt cấp 50 trở lên, đã gia nhập môn phái.

Người chơi môn phái nào, đến Chưởng Môn của môn phái đó để đăng ký thi đấu.

Thời gian thi đấu: Thứ 2, Thứ 6 hàng tuần. Lúc 18h45 bắt đầu báo danh, lúc 19h00 bắt đầu thi đấu

Giới thiệu sơ lược

Thi đấu môn phái chia ra làm hai bước: Sàng lọc đồng đội và Đấu tay đôi.

Trong thi đấu sàng loc đồng đội, 16 người đánh bại nhiều đối thủ nhất mới có tư cách tham gia vòng đấu tay đôi.

Vòng đấu tay đôi là vòng đấu loại trực tiếp giữa hai người chơi với nhau. Mỗi nhánh có 8 người. Hai người chiến thắng mỗi nhánh sẽ bước vào đấu chung kết tranh chức vị Tân Nhân Vương. Người chiến thắng duy nhất là Tân Nhân Vương của môn phái.

Trong tuần sẽ có 2 ngày thi dấu vào thứ 3 và thứ 6. Người đã giành ngôi vị Tân Nhân Vương vẫn có thể tiếp tục tham gia để bảo vệ ngôi vị của mình.

Trong quá trình thi đấu có thời gian nghỉ ngơi. Trong thời gian này có hoạt động Tìm Cờ lấy điểm tích lũy. Những người bị loại có thể xem người khác thi đấu và có cơ hội được kinh nghiệm.

Phần thưởng hoạt động gồm : Danh hiệu, danh vọng, huyền tinh, kinh nghiệm …

Dựa vào danh vọng, có thể mua trang bị Y Phục – Thi đấu môn phái tại Chưởng Môn

Hướng dẫn chi tiết

Đúng ngày và giờ quy định, về môn phái của mình, gặp NPC Chưởng Môn, chọn dòng đối thoại Hoạt động thi đấu môn phái, sau đó chọn Ta muốn đến đấu trường môn phái. Người tham gia sẽ được đưa vào bản đồ chờ.

Sau khi kết thúc báo danh, tất cả người chơi báo danh sẽ tham gia vòng quần chiến để thi đấu

Sau khi kết thúc vòng quần chiến hệ thống sẽ chọn ra 16 người có số điểm cao nhất để tham gia thi đấu vòng loại trực tiếp

Giai đọan này, hệ thống phân chia người chơi thành 2 nhánh, mỗi nhánh có 8 người, thi đấu tay đôi với nhau, chọn ra người chiến thắng để tiếp tục đấu tay đôi

Ở mỗi nhánh thi đấu, sẽ chọn được một người thắng tuyệt đối để vào đấu trận chung kết, tranh Tân Nhân Vương

Người chiến thắng sẽ được lên đài nhận Cờ Quán Quân để nhận thưởng và danh hiệu. Những người đứng xung quanh chúc mừng Tân Nhân Vương cũng sẽ nhận được phần thưởng kinh nghiệm

Trong khi thi đấu sẽ có những khoảng thời gian nghỉ ngơi. Trong thời gian này, người chơi có thể tham gia hoạt động Tìm Cờ để kiếm điểm tích lũy. Các cây cờ sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trong bản đồ thi đấu.

Người chơi tham gia hoạt động thi đấu môn phái sẽ nhận được điểm danh vọng môn phái, đủ điểm có thể mua trang bị môn phái tại trưởng môn nhân

Đặc biệt : mỗi vòng đấu sẽ xuất hiện ngẫu nhiên Rương Thi Đấu Môn Phái chứa rất nhiều phần thưởng hấp dẫn trên bản đồ gần các vị trí lôi đài thi đấu.
Phần thưởng chiến thắng các trận đấu cũng là Rương Thi Đấu Môn Phái.
Mở rương Thi Đấu Môn Phái bạn sẽ nhận được ngẫu nhiên những vật phẩm sau : Huyền Tinh, Bạc Khóa, Bạc Thường, LB Thi Đấu Môn Phái.